Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgarzy Polskich

Pragniemy poinformować, że w środę 22 lutego 2017 roku w Klubie Księgarza w Warszawie odbyło się I plenarne posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgarzy Polskich wybranego na XIX Zjeździe Krajowym SKP dnia 7 lutego 2017 r.

Zarząd Główny SKP ukonstytuował się następująco:

Jerzy Okuniewski – przewodniczący
Marek Tobera – wiceprzewodniczący
Katarzyna Balicka-Więckowska – sekretarz generalny
Alicja Szczęsna-Kania – skarbnik
oraz członkowie: Paweł Podniesiński, Tadeusz Prześlakiewicz, Zofia Szpojankowska.