Archiwum kategorii: Komunikaty Zarządu

Ankieta dotycząca aktualnej sytuacji księgarń

Drogie Księgarki, Drodzy Księgarze,

zapraszamy do udziału w ankiecie, której celem jest ocena skali problemów i zagrożeń polskiego księgarstwa.

Zapewniamy, że odpowiedzi, których nam udzielicie, są całkowicie anonimowe i nie będą powiązane z konkretną osobą.

Wiemy, że prowadząc księgarnię w tych niełatwych czasach, musicie zmagać się z wieloma problemami  i wszystkiego dokonać własnymi rękoma. Ale zdajemy sobie również sprawę, że tylko głos licznej grupy księgarzy będzie dobrze słyszany. Musimy wspólnie zabiegać o realizację celów, o rozwiązanie wielu problemów, z którymi na co dzień się borykamy. Nasz głos musi być słyszalny!
Zofia Szpojankowska, przewodnicząca Stowarzyszenia Księgarzy Polskich
Link do ankiety: ANKIETA

Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgarzy Polskich

Pragniemy poinformować, że w związku z rezygnacją Jerzego Okuniewskiego z funkcji przewodniczącego Zarządu Głównego SKP, w środę 3 października 2017 roku w Klubie Księgarza w Warszawie wybrano Zarząd Główny w składzie:

Tadeusz Prześlakiewicz – przewodniczący
Jerzy Okuniewski – wiceprzewodniczący
Katarzyna Balicka-Więckowska – sekretarz generalny
Alicja Szczęsna-Kania – skarbnik
oraz członkowie: Paweł Podniesiński, Marek Tobera, Zofia Szpojankowska.

Główna Komisja Rewizyjna SKP

Dnia 7 marca 2017 roku w Klubie Księgarza w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej wybranej na XIX Zjeździe Krajowym SKP dnia 7 lutego 2017 roku.

Główna Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco:

Przewodnicząca – Saturnina Krajewska
Sekretarz – Halina Kustosz
Członek – Urszula Grzyniewska