Członkostwo

JESTEŚ KSIĘGARZEM?
PRACUJESZ W KSIĘGARNI?

Zapraszamy wszystkich księgarzy i antykwariuszy do naszego Stowarzyszenia.

Przyłączenie się do nas jest bardzo proste – by zostać naszym pełnoprawnym członkiem wystarczy wypełnienie deklaracji.

Jak to zrobić?

– wypełnij deklarację na naszej stronie: http://ksiegarze.org.pl/czlonkostwo/
– jeżeli nie masz dwóch polecających członków naszego Stowarzyszenia – poinformuj o tym Zarząd SKP – na pewno coś wymyślimy;
– wypełnioną deklarację wyślij pod adres Stowarzyszenie Księgarzy Polskich Zarząd Główny, ul. Złota 65/25, 00-819 Warszawa lub elektronicznie na email skp@ksiegarze.org.pl

DOŁĄCZ DO NAS!

Deklaracja członkowska SKP-Deklaracja.pdf. Po wypełnieniu prosimy przesłać emailem na adres skp@ksiegarze.org.pl

Jesteśmy ogólnopolską organizacją społeczno-zawodową księgarzy.
Kontynuujemy działalność i tradycje ZWIĄZKU KSIĘGARZY POLSKICH (1908-1950).

Misją SKP jest wspomaganie rozwoju polskiego księgarstwa poprzez silną i efektywną reprezentację wspólnych interesów w dialogu z instytucjami administracji samorządowej, rządowej, Unii Europejskiej oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Do najważniejszych celów SKP należy:
➢ podnoszenie wiedzy, kompetencji i etyki zawodowej księgarzy;
➢ reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych księgarzy;
➢ opracowywanie materiałów dotyczących historii i tradycji księgarstwa.

Członkiem SKP może być każdy zatrudniony w księgarstwie – właściciele firm i pracownicy księgarń oraz osoby w swej działalności związane z szeroko pojętą problematyką książki / rynku książki. Firmy księgarskie działają w Stowarzyszeniu jako członkowie wspierający.

Stowarzyszenie prowadzi ogólnie dostępną, aktywną działalność w zakresie promocji książki i czytelnictwa w warszawskim KLUBIE KSIĘGARZA przy Rynku Starego Miasta 22/24 – jest współorganizatorem WARSZAWSKIEJ PREMIERY LITERACKIEJ. W Klubie Księgarza działa m.in. Klub Miłośników Historii Księgarstwa.

Stowarzyszenie współredagowało kwartalnik WIADOMOŚCI KSIĘGARSKIE, w latach 1937-1989 wydawało kwartalnik KSIĘGARZ.

Stowarzyszenie Księgarzy Polskich
Zarząd Główny
ul. Złota 65/25
00-819 Warszawa

Nr KRS: 0000198352
NIP 525-16-74-170
REGON 000744717
Nr konta: 87 1020 1156 0000 7102 0049 5820

e-mail: skp@ksiegarze.org.pl
www.ksiegarze.org.pl
Facebook: Stowarzyszenie Księgarzy Polskich