Władze SKP

Zarząd Główny:
Przewodniczący – Jerzy Okuniewski
Wiceprzewodniczący – Marek Tobera
Sekretarz generalny – Katarzyna Balicka-Więckowska
Skarbnik – Alicja Szczęsna-Kania
Członkowie: Paweł Podniesiński, Tadeusz Prześlakiewicz, Zofia Szpojankowska

Główna Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca – Saturnina Krajewska
Sekretarz – Halina Kustosz
Członek – Urszula Grzyniewska