Władze SKP

Zarząd Główny (od 08.12.2021 r.):
Zofia Szpojankowska – przewodniczący
Jerzy Okuniewski – wiceprzewodniczący
Katarzyna Balicka-Więckowska – sekretarz generalny
Alicja Szczęsna-Kania – skarbnik
oraz członkowie: Paweł Podniesiński, Tadeusz Prześlakiewicz, Marek Tobera

Główna Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca – Saturnina Krajewska
Sekretarz – Halina Kustosz
Członek – Urszula Grzyniewska