Władze SKP

Zarząd Główny:
Tadeusz Prześlakiewicz – przewodniczący
Jerzy Okuniewski – wiceprzewodniczący
Katarzyna Balicka-Więckowska – sekretarz generalny
Alicja Szczęsna-Kania – skarbnik
oraz członkowie: Paweł Podniesiński, Marek Tobera, Zofia Szpojankowska.

Główna Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca – Saturnina Krajewska
Sekretarz – Halina Kustosz
Członek – Urszula Grzyniewska