Władze SKP

Zarząd Główny (od 15.04.2023 r.):
Zofia Szpojankowska – prezes
Aldona Mackiewicz – wiceprezes
Ewa Tenderenda-Ożóg – wiceprezes
Katarzyna Balicka-Więckowska – sekretarz
Alicja Szczęsna-Kania – skarbnik
Członkowie: Piotr Dobrołęcki, Grzegorz Krasnodębski, Paweł Podniesiński, Łukasz Zych

Główna Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca – Urszula Grzyniewska
Sekretarz – Jan Rodzeń
Członek – Jacek Dargiewicz

Stowarzyszenie Księgarzy Polskich
Zarząd Główny
ul. Złota 65/25
00-819 Warszawa

Nr KRS: 0000198352
NIP 525-16-74-170
REGON 000744717
Nr konta: 87 1020 1156 0000 7102 0049 5820

e-mail: skp@ksiegarze.org.pl
www.ksiegarze.org.pl
Facebook: Stowarzyszenie Księgarzy Polskich

 

Zarząd Główny (od 23.01.2023 r. do 15.04.2023 r.):
Zofia Szpojankowska – przewodnicząca
Ewa Tenderenda-Ożóg – wiceprzewodnicząca
Katarzyna Balicka-Więckowska – sekretarz generalny
Alicja Szczęsna-Kania – skarbnik
Członkowie: Piotr Dobrołęcki, Paweł Podniesiński, Marek Tobera, Jan Rodzeń – przewodniczący Okręgu SKP w Warszawie