Władze SKP

Zarząd Główny (od 15.04.2023 r.):
Zofia Szpojankowska – przewodnicząca
Aldona Mackiewicz – wiceprzewodnicząca
Ewa Tenderenda-Ożóg – wiceprzewodnicząca
Katarzyna Balicka-Więckowska – sekretarz
Alicja Szczęsna-Kania – skarbnik
Członkowie: Piotr Dobrołęcki, Grzegorz Krasnodębski, Paweł Podniesiński, Łukasz Zych

Główna Komisja Rewizyjna
Przewodnicząca – Urszula Grzyniewska
Sekretarz – Jan Rodzeń
Członek – Jacek Dargiewicz

Zarząd Główny (od 23.01.2023 r. do 15.04.2023 r.):
Zofia Szpojankowska – przewodnicząca
Ewa Tenderenda-Ożóg – wiceprzewodnicząca
Katarzyna Balicka-Więckowska – sekretarz generalny
Alicja Szczęsna-Kania – skarbnik
Członkowie: Piotr Dobrołęcki, Paweł Podniesiński, Marek Tobera, Jan Rodzeń – przewodniczący Okręgu SKP w Warszawie