Tomasz Mościcki – Warszawska Premiera Literacka, 3 kwietnia

Miasto Stołeczne Warszawa
Fundacja Kultury Polskiej
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza
Staromiejski Dom Kultury
Okręg Warszawski Stowarzyszenia Księgarzy Polskich 

zapraszają na 

uroczysty wieczór  z okazji przyznania
Warszawskiej Premiery Literackiej
Tomaszowi Mościckiemu
za książkę marca 2017 roku

Czytaj dalej

Główna Komisja Rewizyjna SKP

Dnia 7 marca 2017 roku w Klubie Księgarza w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej wybranej na XIX Zjeździe Krajowym SKP dnia 7 lutego 2017 roku.

Główna Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco:

Przewodnicząca – Saturnina Krajewska
Sekretarz – Halina Kustosz
Członek – Urszula Grzyniewska

Komunikat. Spotkanie w MKiDN ws. projektu ustawy o jednolitej cenie książki

W dniu 2 marca 2017 r. z inicjatywy Polskiej Izby Książki w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyło się spotkanie z Panem Premierem Piotrem Glińskim dotyczące wprowadzenia na okres 12 miesięcy stałej, jednolitej ceny książki na nowości.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji branżowych PIK, SKP /Prezes ZG Jerzy Okuniewski/, IKP, OSK – wydawcy i księgarze.

Czytaj dalej

Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgarzy Polskich

Pragniemy poinformować, że w środę 22 lutego 2017 roku w Klubie Księgarza w Warszawie odbyło się I plenarne posiedzenie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgarzy Polskich wybranego na XIX Zjeździe Krajowym SKP dnia 7 lutego 2017 r.

Zarząd Główny SKP ukonstytuował się następująco:

Jerzy Okuniewski – przewodniczący
Marek Tobera – wiceprzewodniczący
Katarzyna Balicka-Więckowska – sekretarz generalny
Alicja Szczęsna-Kania – skarbnik
oraz członkowie: Paweł Podniesiński, Tadeusz Prześlakiewicz, Zofia Szpojankowska.