Jubileusz 60-lecia Stowarzyszenia Księgarzy Polskich i Dzień Księgarza 12/13

Jubileusz 60-lecia Stowarzyszenia Księgarzy Polskich i Dzień Księgarza 12/13

16 grudnia 2016 roku w Klubie Księgarza przy Rynku Starego Miasta w Warszawie obchodziliśmy jubileusz 60-lecia Stowarzyszenia Księgarzy Polskich. Tego dnia świętowaliśmy także Dzień Księgarza, czyli „12/13”.

Przybyło wielu szacownych gości i zasłużonych księgarzy, przedstawicieli organizacji społecznych działających na rynku książki.

Czytaj dalej

Tomasz Mościcki – Warszawska Premiera Literacka, 3 kwietnia

Miasto Stołeczne Warszawa
Fundacja Kultury Polskiej
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza
Staromiejski Dom Kultury
Okręg Warszawski Stowarzyszenia Księgarzy Polskich 

zapraszają na 

uroczysty wieczór  z okazji przyznania
Warszawskiej Premiery Literackiej
Tomaszowi Mościckiemu
za książkę marca 2017 roku

Czytaj dalej

Główna Komisja Rewizyjna SKP

Dnia 7 marca 2017 roku w Klubie Księgarza w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej wybranej na XIX Zjeździe Krajowym SKP dnia 7 lutego 2017 roku.

Główna Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco:

Przewodnicząca – Saturnina Krajewska
Sekretarz – Halina Kustosz
Członek – Urszula Grzyniewska