Komunikat. Spotkanie w MKiDN ws. projektu ustawy o jednolitej cenie książki

W dniu 2 marca 2017 r. z inicjatywy Polskiej Izby Książki w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego odbyło się spotkanie z Panem Premierem Piotrem Glińskim dotyczące wprowadzenia na okres 12 miesięcy stałej, jednolitej ceny książki na nowości.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji branżowych PIK, SKP /Prezes ZG Jerzy Okuniewski/, IKP, OSK – wydawcy i księgarze.

Na spotkaniu obecni byli także pisarze, bibliotekarze /na czele z dyr. Biblioteki Narodowej Panem Dr Tomaszem Makowskim/ i Przewodniczącym ZG Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Panią Elżbietą Stefańczyk, a także inne osoby. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Instytutu Książki z jego dyrektorem – Panem Dariuszem Jaworskim. W sumie w spotkaniu uczestniczyło blisko 50 osób. Spotkanie to m.in. rezultat zebrania blisko 700 imiennych podpisów pod apelem o wdrożenie ustawy o jednolitej cenie książki zebranych wśród księgarzy /głównie z tzw. księgarń niezależnych/.

Jakie są rezultaty spotkania i co warto podkreślić. Przede wszystkim bardzo rzeczową prezentację i argumentację dokonaną przez Prezesa Rady PIK Pana Włodzimierza Albina, po której rozpoczęła się ożywiona, czasami  także burzliwa i emocjonalna, ale w znacznym stopniu merytoryczna, dyskusja. Głos zabierali przedstawiciele większości środowisk obecnych na sali. Trzeba wyraźnie podkreślić, że poza przedstawicielem Klubu Jagiellońskiego, który był i jest przeciwny ustawie, pozostali dyskutanci wypowiadali się o projekcie zdecydowanie pozytywnie, aczkolwiek niektórzy z nich proponowali zmiany, uzupełnienia i doprecyzowania, w zaprezentowanym tekście projektu ustawy.

Uzupełnić też należy, że merytoryczne, popierające ustawę stanowiska zaprezentowali księgarze, obecni na spotkaniu, reprezentujący Warszawskie Księgarnie Kameralne, w tym ubiegłoroczna absolwentka PAK Pani Aleksandra Bartelska.

Do projektu ustawy i dyskusji odniósł się bardzo pozytywnie Pan Premier Gliński, stwierdzając, że jest to bardzo ważna sprawa, ponieważ książka jest jednym z głównych filarów kultury. Można w pełni zaryzykować stwierdzenie, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego poparł zaproponowane rozwiązania dotyczące książki. Dodał przy tym, że Ministerstwo a także Instytut Książki  do 16 marca br. oczekiwać będą na ewentualne dalsze uwagi i propozycje dotyczące zaprezentowanego projektu ustawy, po nadesłaniu których rozpocznie się proces legislacyjny.

Ewentualne uwagi, propozycje zmian, uściśleń i uzupełnień można też nadsyłać do PIK, ale także do SKP, OSK i IKP.

Jeden z dyskutantów podniósł problem bardzo niskiego /i ciągle malejącego/ poziomu czytelnictwa w naszym kraju i konieczności wsparcia działań animujących czytelnictwo ze strony Państwa. Pan Premier Gliński odniósł się do tej wypowiedzi wprost, twierdząc, że na te cele muszą się znaleźć środki finansowe, a Instytut Książki wdroży takie działania.

W kuluarach spotkania padały opinie i twierdzenia, że byłoby dobrze dla książki, gdyby finalizujące procedowanie i uchwalenie ustawy odbyło  się przed tegorocznymi, październikowymi Targami Książki w Krakowie.

W załączeniu: Projekt ustawy o jednolitej cenie książki

Jerzy L. Okuniewski