Kontakt

Stowarzyszenie Księgarzy Polskich
ul. Świętokrzyska 14 (księgarnia)
00-050 Warszawa

Nr KRS: 0000198352
NIP 525-16-74-170
REGON 000744717

e-mail: skp@ksiegarze.org.pl
www.ksiegarze.org.pl