Kontakt

Stowarzyszenie Księgarzy Polskich
Zarząd Główny
ul. Złota 65/25
00-819 Warszawa

Nr KRS: 0000198352
NIP 525-16-74-170
REGON 000744717

e-mail: skp@ksiegarze.org.pl
www.ksiegarze.org.pl

Stowarzyszenie Księgarzy Polskich
Okręg w Warszawie (Klub Księgarza)
Rynek Starego Miasta 22/24
00-272 Warszawa

Nr KRS: 0000209111
NIP 525-22-50-012
REGON 015786049

e-mail: klubksiegarza@op.pl
www.ksiegarze.org.pl