Główna Komisja Rewizyjna SKP

Dnia 7 marca 2017 roku w Klubie Księgarza w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej wybranej na XIX Zjeździe Krajowym SKP dnia 7 lutego 2017 roku.

Główna Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco:

Przewodnicząca – Saturnina Krajewska
Sekretarz – Halina Kustosz
Członek – Urszula Grzyniewska