Zakończenie obchodów stulecia organizacji księgarskich w Polsce (1908-2008)

W 100 rocznicę narodzin Związku Księgarzy Polskich
Honorowy patronat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

12 grudnia 2008 roku,  Klub Księgarza w Warszawie

Uroczystość zakończenia obchodów stulecia połączona ze świętem księgarza zamknęła cykl różnych imprez jubileuszowych rozpoczęty w 2006 roku obchodami 50-lecia istnienia Stowarzyszenia Księgarzy Polskich.

W piątkowym spotkaniu wzięli udział: Zofia Wileńska, dyrektor biura ministra kultury i dziedzictwa narodowego, Tadeusz Hussak, Honorowy Przewodniczący SKP, Janusz Odrowąż-Pieniążek, dyrektor Muzeum Literatury, Jan Lus, prezes Izby Księgarstwa Polskiego, Piotr Dobrołęcki, wiceprezes Polskiej Izby Książki, dr Aniela Topulos, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, prof. Edward Towpik, prezes Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie, prof. Marcin Drzewiecki z Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych oraz liczne grono zasłużonych księgarzy.

Uroczystość rozpoczęła się od wręczenia wyróżnień i odznak honorowych różnym osobom i instytucjom w uznaniu za ich działalność na rzecz książki oraz kultywowanie najlepszych tradycji księgarskich.

W pierwszej kolejności okolicznościowe dyplomy z rąk Bogdana Klukowskiego, Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego obchodów stulecia otrzymali:

– Lucyna Gowin,
– Barbara Kowalska,
– Katarzyna Kurosad,
– Alicja Mystkowska-Leszczyńska,
– Ewa Sztykiel,
– Zofia Ślusarska,
– Halina Tymoszczuk,
– Anna Włodarczyk,
– Marek Hołda,
– Krzysztof Kaleta,
– Janusz Korol,
– Wiesław Mierzwicki,
– Andrzej Skrzypczak
– Andrzej Tomaszewski.

Następnie Waldemar Janaszkiewicz w imieniu Zarządu Głównego SKP podziękował sponsorom, którzy finansowo wspomogli organizację spotkań w ramach jubileuszu.

Dyplom sponsora wręczono:

– Annie Andrejczuk – prezes „Domu Książki” z Białegostoku,
– Grzegorzowi Guzowskiemu – prezesowi Ars Polony,
– Jerzemu Okuniewskiemu – prezesowi „Książnicy Polskiej” z Olsztyna,
– Wojciechowi Satole – prezesowi Głównej Księgarni Naukowej z Krakowa,
– Witoldowi Załusce – prezesowi Gdańskiego Domu Książki.

Ponadto zarząd przyznał następującym osobom Złotą Odznakę Stowarzyszenia Księgarzy Polskich:

– Annie Andrejczuk,
– Elżbiecie Banko-Sitek,
– Barbarze Petrozolin-Skowrońskiej,
– Annie Pietruczak,
– Zofii Wileńskiej,
– Teresie Włochyńskiej,
– Mieczysławowi Bieleniowi,
– prof. Marcinowi Drzewieckiemu,
– Grzegorzowi Guzowskiemu,
– Gabrielowi Kamińskiemu,
– Jerzemu Kozłowskiemu,
– Janowi Lusowi,
– Januszowi Odrowążowi-Pieniążkowi,
– Jerzemu Okuniewskiemu,
– Janowi Rodzeniowi,
– prof. Edwardowi Towpikowi,
– Wiesławowi Uchańskiemu,
– Zdzisławowi Załusce,
– Witoldowi Załusce.

Na koniec dyrektor Zofia Wileńska wręczyła od ministra kultury odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej Witoldowi Załusce.

W dalszej części uczestnicy spotkania zobaczyli prezentację poświęconą Związkowi Księgarzy Polskich, podczas której Bogdan Klukowski omówił najważniejsze osiągnięcia tej organizacji.

Następnie Krzysztof Kaleta, sekretarz „Wiadomości Księgarskich” i sekretarz Komitetu Organizacyjnego obchodów stulecia ZKP zrelacjonował pokrótce wszystkie wydarzenia, które wpisały się w kalendarz obchodów księgarskiego jubileuszu.

Na zakończenie uroczystości dr Andrzej Skrzypczak, autor książek i artykułów z dziedziny historii książki i księgarstwa przedstawił krótką gawędę o tradycji Święta Księgarzy zwanej dwanaście/trzynaście (12/13).

Jak na prawdziwe święto przystało, wszyscy udali się następnie na poczęstunek, gdzie rozmowom nie było końca.

Uroczystość prowadziła Joanna Dukaczewska. Wyróżnieniom i wspomnieniom towarzyszył śpiew i gra na gitarze Elżbiety Sieradzińskiej – zaprzyjaźnionej bibliotekarki, poetki i pieśniarki.