Andrzej Tomaszewski w Salonie Księgarzy

9 grudnia odbył się ostatni w tym roku Salon Księgarzy w Bibliotece Narodowej. Jego gościem specjalnym był Andrzej Tomaszewski – znany typograf, redaktor i poligraf, a także autor tomu „Inwentarium poligrafii. Pismo drukarskie” (Ossolineum, 1989), poszukiwanego „Leksykonu pism drukarskich” (Krupski, 1996) i „Zapisków książkoroba” (Wydawnictwo Do, 2006) oraz wielu artykułów w prasie drukarsko-wydawniczej. Wielokrotnie nagradzany za projekty książek.

W rozmowie z Bogdanem Klukowskim, Tomaszewski mówił o znaczeniu typografii w otaczającym nas świecie, o tym, co jest ważne w projektowaniu książek, a także o swoich dziełach. Dorobek Mistrza liczy ponad 170 pozycji bibliograficznych. Przykłady jego prac można było oglądać na wystawach w Warszawie i Krakowie. Pretekstem do ich zorganizowania stał się „jubileusz wieku dojrzałego”, tj. 60-lecie Andrzeja Tomaszewskiego.

Na spotkanie w Salonie Księgarzy typograf przygotował specjalną prezentację o przypisach. Zaprezentował zebranym wiele ciekawych rozwiązań, które łączą wizualną elegancję z ogromną wiedzą o piśmie, książce i prawidłach wywodzących się z ponad 500-letniej tradycji czarnej sztuki. 
Rozważań Andrzeja Tomaszewskiego z przyjemnością słuchali księgarze, wydawcy, bibliotekarze i bibliofile, a także młodsze pokolenie typografów i studenci.
Ich właśnie, na zakończenie swojego wystąpienia, prosił Andrzej, by stali się apostołami sztuki edytorskiej. -Tłumaczcie wszystkim, że w projektowaniu książki każdy szczegół ma ogromne znaczenie.

Przybyła na spotkanie Irena Wojsz, starszy kustosz Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy z Koszykowej, która zorganizowała wystawę prac Tomaszewskiego, rozdała na zakończenie spotkania rozprawkę typograficzno-redaktorską pt. „Dopisek do przypisów alias notatek” – oczywiście pióra Jubilata, a także w jego opracowaniu graficznym, czym sprawiła wielką radość zebranym. Zaraz po części oficjalnej wszyscy ustawili się w kolejce po autograf Mistrza.
(ap)