Wojciech Młynarski – Warszawska Premiera Literacka, 29 marca

Miasto Stołeczne Warszawa
Fundacja Kultury Polskiej
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza
Staromiejski Dom Kultury
Okręg Warszawski Stowarzyszenia Księgarzy Polskich

zapraszają na 

uroczysty wieczór z okazji przyznania
Warszawskiej Premiery Literackiej
Wojciechowi Młynarskiemu

za książkę lutego 2017 roku

OD ODDECHU  DO ODDECHU

Nagrodę dla AUTORA oraz dyplom honorowy
Wydawnictwu Prószyński i S-ka
wręczy przewodniczący Jury
ADAM POMORSKI
W imieniu Autora nagrodę odbiorą : Agata, Paulina i Jan Emil Młynarscy

Laudację wygłosi
Prof. JERZY BRALCZYK

Wybrane teksty zaśpiewa i fragmenty książki odczyta
ANNA SROKA-HRYŃ
Akompaniament FABIAN WŁODAREK

Środa 29 marca 2017 roku godz.17.00
Klub Księgarza w WarszawieRynek Starego Miasta 22/24

 Jury Nagrody Warszawskiej Premiery Literackiej obraduje w składzie: Adam Pomorski (przewodniczący), Czesław Apiecionek, Jarosław Klejnocki, Sebastian Lenart, Wanda Monastyrska, Anna Nasiłowska,  Jan Rodzeń (sekretarz), Iwona Smolka,  Jacek Wakar

***

Działalność Klubu Księgarza wspiera Fundusz Popierania Twórczości przy Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS