Tomasz Mościcki – Warszawska Premiera Literacka, 3 kwietnia

Miasto Stołeczne Warszawa
Fundacja Kultury Polskiej
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza
Staromiejski Dom Kultury
Okręg Warszawski Stowarzyszenia Księgarzy Polskich 

zapraszają na 

uroczysty wieczór  z okazji przyznania
Warszawskiej Premiery Literackiej
Tomaszowi Mościckiemu
za książkę marca 2017 roku

WARSZAWSKIE SEZONY TEATRALNE
1944-1949

Nagrodę Autorowi oraz dyplom honorowy
Fundacji HISTORIA I KULTURA
wręczy przewodniczący Jury
ADAM POMORSKI

Laudację wygłosi
JACEK WAKAR

Fragmenty książki odczyta
MARCIN PRZYBYLSKI

Poniedziałek 3 kwietnia 2017 roku godz17.00
Klub Księgarza w WarszawieRynek Starego Miasta 22/24

Jury Nagrody Warszawskiej Premiery Literackiej obraduje w składzie: Adam Pomorski (przewodniczący), Czesław Apiecionek, Jarosław Klejnocki, Sebastian Lenart, Wanda Monastyrska, Anna Nasiłowska, Jan Rodzeń (sekretarz), Iwona Smolka,  Jacek Wakar

***

Działalność Klubu Księgarza wspiera Fundusz Popierania Twórczości przy Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS