Studia podyplomowe dla wydawców i księgarzy

Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego pragnie poinformować, że w nowym roku akademickim swą kolejną edycję rozpoczną Podyplomowe Studia Polityki Wydawniczej i KsięgarstwaStudium działa od 1998 r. Jego kierownikiem jest dr Marek Tobera, sekretarzem naukowym dr Agnieszka Chamera.

Nauka trwa dwa semestry, od listopada 2012 r. do lipca 2013 r. Zajęcia odbywają się co kilka weekendów (początek: piątki, godz. 16.30, sob. godz. 10-17.15; zakończenie: niedz. ok. 13.30), 5-6 razy w semestrze, w sumie przewidziano ok. 170 godz. zajęć w ciągu roku.

Program obejmuje szeroko pojętą problematykę rynku książki oraz zagadnienia praktyczne związane m.in. z marketingiem wydawniczym, zarządzaniem wydawnictwem, prawem autorskim, pracą redakcji, PR i promocją, udziałem w targach, dystrybucją, produkcją, poligrafią i edytorstwem.

Studia przeznaczone są zarówno dla osób, które pracują już na rynku książki i pragnęłyby podnieść swoje kwalifikacje, jak również dla tych, które przewidują możliwość podjęcia takiej pracy w przyszłości.

Rekrutacja przeprowadzona zostanie w czerwcu, wrześniu i ew. październiku – do wyczerpania limitu miejsc.

Czesne – ok. 3500 zł za cały rok akademicki (istnieje możliwość opłaty w  ratach).

Wykładowcami są uczestnicy i analitycy rynku książki, znający omawiane zagadnienia z praktyki zawodowej.  
Zajęcia prowadzą m.in.:
Paweł Esse (szef CH Beck) – zarządzanie wydawnictwem
Jacek Włodarczyk (współwłaściciel BMR) – marketing wydawniczy
mec. Andrzej Karpowicz (Kancelaria Adwokacka Juris, autor kilku podręczników dotyczących tej problematyki) – prawo autorskie 
Barbara Miecznicka (b. szefowa „Świata Książki”, PEN Club)- zarządzanie redakcją 
dr Andrzej Rostocki (Uniwersytet Łódzki, Notes Wydawniczy) – public relations na rynku książki

red. Andrzej Palacz (właściciel i red. nacz. miesięcznika „Wydawca”, wydawca.com.pl) – poligrafia i edytorstwo
dr Grzegorz Boguta (prezes PIK przez pierwsze trzy kadencje, b. szef PWN, Doradztwo Wydawnicze GAB) – panorama polskiego rynku książki, nowe technologie wydawnicze
Bogdan Klukowski (b. dyrektor Departamentu Książki Ministerstwa Kultury, b. red. „Nowych Książek”) – książka na świecie 
Waldemar Janaszkiewicz (przewodniczący Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, firma Polska Książka) – problemy księgarstwa polskiego
Paweł Filar (członek zarządu hurtowni Platon) – problemy hurtu
dr Piotr Marciszuk (b. prezes Polskiej Izby Książki, właściciel Wyd. Stentor)
– problemy wydawców edukacyjnych 
Krzysztof Gutowski (antyplagiat.pl) – e-bezpieczeństwo
Arkadiusz Seidler (dyr. handlowy w wyd. Buchmann) – relacje wydawca – hurtownik – księgarz (jak współpracować?) 
red. Piotr Dobrołęcki (red. naczelny „Magazynu Literackiego”) – targi książki w Polsce, media branżowe 
Beata Stasińska (szefowa W.A.B.) – targi książki na świecie, budowanie listy wydawniczej, sprzedaż praw
Iwonna Stefańska (szefowa działu produkcji w CH Beck) – problemy produkcji
red. Hanna Maria Giza (PR II) – współpraca dziennikarza z wydawcami
red. Maciej Foks (Internetowy Dwutygodnik Wydawniczy)– książka w Internecie, e- i audio – książki
Piotr Kowalczyk – selfpublishing
dr Michał Zając (Uniwersytet Warszawski) – rynek książki dla dzieci
dr Marek Tobera (Uniwersytet Warszawski) – transformacja polskiego rynku książki

Informacje i zgłoszenia:

Agnieszka Chamera
e-mail: achamera@uw.edu.pl

Marek Tobera
e-mail: marek.tobera@uw.edu.pl