Regulacja rynku książki

Z inicjatywy Polskiej Izby Książki 21 lutego b.r. odbyło się w Instytucie Książki spotkanie przedstawicieli środowiska księgarskiego i wydawniczego. Przedmiotem dyskusji były regulacje prawne rynku książki zmierzające do wsparcia indywidualnych księgarń. Spotkanie zgromadziło 13 przedstawicieli z branży. Obecni byli m.in.: prezes PIK Grażyna Szarszewska, prezes Instytutu Książki Grzegorz Gauden, prezes Izby Księgarstwa Polskiego Henryk Tokarz, przewodniczący Stowarzyszenia Księgarzy Polskich Waldemar Janaszkiewicz. Wyniki dyskusji posłużą do opracowania dalszych działań.