Wspomnienia o Halinie Pfeiffer-Milerowej

Klub Miłośników Historii Księgarstwa, działający przy Okręgu Warszawskim Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, swoje kolejne comiesięczne spotkanie, jakie odbyło się 2 października, poświęcił pamięci Haliny Pfeiffer-Milerowej (1919-2012), prawnuczce Gustawa Gebethnera.

Halina Pfeiffer była w swym zawodowym życiu antykwariuszem, współwłaścicielem księgarni, bibliotekarzem w Głównej Bibliotece Lekarskiej i Bibliotece Uniwersyteckiej, ponownie księgarzem, a nadto wykształconym bibliotekoznawcą po studiach na Uniwersytecie Warszawskim. Jako członek Związku Księgarzy Polskich (do 1950 roku) oraz Stowarzyszenia Księgarzy Polskich (od 1957 roku) łączyła dwie epoki w dziejach polskich organizacji księgarskich. Poza pracą zawodową udzielała się też społecznie m.in. opracowując dokumentację archiwum b. Związku Księgarzy Polskich (przekazanego następnie do Biblioteki Narodowej) oraz pełniąc przez szereg lat funkcję starościny Klubu Miłośników Historii Księgarstwa.

Jej liczne zasługi w działalności Stowarzyszenia (m.in. we władzach SKP), publikacje w periodykach księgarskich oraz wiele cennych opracowań historycznych tyczących sylwetek znanych księgarzy i nakładców, jakie zamieściła w wydawnictwach encyklopedycznych – przypomnieli zebrani na spotkaniu jej współpracownicy, przyjaciele i członkowie rodziny w imieniu których głos zabrał prof. Stanisław Gebethner.

„Wiadomości Księgarskie” we wrześniowym zeszycie (3/2012) zamieściły dwa wzruszające wspomnienia o Zmarłej (pióra Anny Pietruczak oraz Haliny Machockiej-Piekałkiewicz), a także fragment zatytułowany „Szkoła księgarska” pochodzący z książki Haliny Pfeiffer „Jak zostałam księgarzem”.

Andrzej Skrzypczak