Doroczne nagrody Magazynu Literackiego KSIĄŻKI

Nagrody “Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” wręczone po raz dziesiąty
25 stycznia 2012 R. w Bibliotece Narodowej wręczono nagrody miesięcznika „Magazyn Literacki KSIĄŻKI” za KSIĄŻKI MIESIĄCA (dyplomy dla wydawców, autorów i tłumaczy) oraz KSIĄŻKI ROKU 2011 (dyplomy i statuetki). Gospodarzami spotkania byli dyrektor Biblioteki Narodowej – dr Tomasz Makowski oraz redaktor naczelny Magazynu Literackiego KSIĄŻKI – Piotr Dobrołęcki. 
– To spotkanie ludzi, którzy dają nam i sobie książki zacne – mówił Krzysztof Masłoń, sekretarz redakcji “Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”. 

Nagrody główne w postaci statuetek przypadły wydawcom następujących książek:
Wydawnictwo Marginesy za książkę: „Mała matura” Janusza Majewskiego (książka stycznia, kategoria „proza polska”)
Wydawnictwo Prószyński Media za: „Pola Negri” Mariusza Kotowskiego (książka kwietnia, kategoria „biografie, wspomnienia”)
Wydawnictwo Sonia Draga za: „Wolność” Jonathana Franzena w tłumaczeniu Witolda Kurylaka (książka października, kategoria „proza obca”)
Dom Wydawniczy Rebis za: „Ostatni krzyk” Barbary Stanisławczyk (książka listopada, kategoria „reportaż”)
Wydawnictwo Biały Kruk za: „Polska. Panoramy” (książka listopada, kategoria „albumy”)
Najwięcej nagród za 2011 rok (za KSIĄŻKI MIESIĄCA) zdobyły: Rebis, Arkady i Biały Kruk. 
Wśród wyróżnionych autorów znaleźli się m.in.: Władysław Bartoszewski, Krystyna Czerni, Andrzej Franaszek, Andrzej Friszke, Grzegorz Kasdepke, Janusz Majewski, Andrzej Mularczyk, Chris Niedenthal, Barbara Stanisławczyk. 
Nagrody otrzymali również tłumacze książek – Magdalena Kamińska-Maurugeon, Jolanta Kozak, Witold Kurylak, Piotr Wilczek. 
Tytuł Wydawca Roku 2011 otrzymało Wydawnictwo Arkady za popularyzowanie polskiej kultury i sztuki.

Wydawnictwo Arkady ma tradycję długą, bo powstało w 1957 roku, w tym roku obchodzi piękny jubileusz 55-lecia. Ale nie jest to jedyny powód, dla którego zostało uznane za Wydawcę Roku 2011, chociaż możemy przyznać, że do tej nagrody kandyduje nieprzerwanie od kilku lat. Główny powód to utrzymanie przez te lata, tak bardzo trudne dla polskiego rynku książki, najwyższego poziomu edytorskiego, a oficyna działa przecież w najtrudniejszej konkurencji, bo – jak wiadomo – jej nakładem ukazują się najpiękniejsze albumy o sztuce i architekturze – Piotr Dobrołęcki, „Magazyn Literacki KSIĄŻKI” nr 1/2012. 
Otrzymując tytuł Wydawcy Roku Arkady dołączają do wcześniejszych znakomitych laureatów. W poprzednich latach tytuł ten przyznano: Wydawnictwo Zysk i S-ka (2010), Domu Wydawniczemu Rebis (2009), Wydawnictwu Literackiemu (2008), Wydawnictwom Szkolnym i Pedagogicznym (2007), Wydawnictwu Naukowemu PWN i Grupie Wydawniczej PWN (2006) oraz Społecznemu Instytutowi Wydawniczemu Znak (2005).

Nagrodę za Wydarzenie Roku 2011 redakcja „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI” przyznała Książnicy Polskiej za tworzenie nowoczesnych standardów w księgarstwie.
Za wydarzenie uznaliśmy rozbudowę olsztyńskiego Centrum Multimedialnego, największego obecnie w Polsce kompleksu księgarskiego, a poza trzema kondygnacjami z książkami jest tu m.in. studyjne kino, kawiarnia z miejscem spotkań autorskich, sala koncertowa, sala gier komputerowych, aneks dla dzieci – pisał Łukasz Gołębiewski w „Magazynie Literackim KSIĄŻKI” nr 1/2012.

W tym roku redakcja przyznała również wyróżnienie specjalne za odwagę i niezależność – otrzymało je wydawnictwo Biały Kruk.

(n)