Patrycja Dołowy w Klubie Księgarza, 15 października

Miasto Stołeczne Warszawa
Polskie Towarzystwo Wydawców Książek
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza
Staromiejski Dom Kultury
Okręg Warszawski Stowarzyszenia Księgarzy Polskich

zapraszają na

uroczysty wieczór  z okazji przyznania
Warszawskiej Premiery Literackiej

Patrycji Dołowy

za książkę sierpnia 2019 roku

WRÓCĘ,
GDY BĘDZIESZ SPAŁA

 

Nagrodę Autorce oraz dyplom honorowy
Wydawnictwu Czarne

wręczy przewodniczący Jury
ADAM POMORSKI

Laudację wygłosi
JACEK WAKAR

Fragmenty książki odczyta
MAJA KOMOROWSKA

Wtorek 15 października 2019 roku, godz.17.00
Klub Księgarza w WarszawieRynek Starego Miasta 22/24

Jury Nagrody Warszawskiej Premiery Literackiej obraduje w składzie: Adam Pomorski (przewodniczący), Czesław Apiecionek, Jarosław Klejnocki, Sebastian Lenart, Wanda Monastyrska, Anna Nasiłowska, Jan Rodzeń (sekretarz), Iwona Smolka,  Jacek Wakar

***

Działalność Klubu Księgarza wspiera Fundusz Popierania Twórczości przy Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS