Kazimierz Orłoś w Klubie Księgarza, 1 października

Miasto Stołeczne Warszawa
Polskie Towarzystwo Wydawców Książek
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza
Staromiejski Dom Kultury
Okręg Warszawski Stowarzyszenia Księgarzy Polskich

zapraszają na

uroczysty wieczór  z okazji przyznania
Warszawskiej Premiery Literackiej

Kazimierzowi Orłosiowi

za książkę września 2019 roku

DZIEJE CZŁOWIEKA PISZĄCEGO

Nagrodę Autorowi oraz dyplom honorowy
Wydawnictwu Literackiemu

w imieniu Jury wręczy
ANNA NASIŁOWSKA

Laudację wygłosi
JANUSZ DRZEWUCKI

Fragmenty książki odczyta
MAJA KOMOROWSKA

Wtorek 1 października 2019 roku, godz.18.00
Klub Księgarza w WarszawieRynek Starego Miasta 22/24

Jury Nagrody Warszawskiej Premiery Literackiej obraduje w składzie: Adam Pomorski (przewodniczący), Czesław Apiecionek, Jarosław Klejnocki, Sebastian Lenart, Wanda Monastyrska, Anna Nasiłowska, Jan Rodzeń (sekretarz), Iwona Smolka,  Jacek Wakar

***

Działalność Klubu Księgarza wspiera Fundusz Popierania Twórczości przy Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS