Wojciech Tochman w Klubie Księgarza, 2 października

Miasto Stołeczne Warszawa
Polskie Towarzystwo Wydawców Książek
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza
Staromiejski Dom Kultury
Okręg Warszawski Stowarzyszenia Księgarzy Polskich

zapraszają na

uroczysty wieczór  z okazji przyznania

Warszawskiej Premiery Literackiej

Wojciechowi Tochmanowi

za książkę maja 2019 roku

Pianie kogutów, płacz psów

Nagrodę Autorowi oraz dyplom honorowy
Wydawnictwu Literackiemu

wręczy przewodniczący Jury
ADAM POMORSKI

Laudację wygłosi
IWONA SMOLKA

Fragmenty książki odczyta
ADAM FERENCY

Środa 2 października 2019 roku, godz.17.00
Klub Księgarza w WarszawieRynek Starego Miasta 22/24

Jury Nagrody Warszawskiej Premiery Literackiej obraduje w składzie: Adam Pomorski (przewodniczący), Czesław Apiecionek, Jarosław Klejnocki, Sebastian Lenart, Wanda Monastyrska, Anna Nasiłowska, Jan Rodzeń (sekretarz), Iwona Smolka,  Jacek Wakar

***

Działalność Klubu Księgarza wspiera Fundusz Popierania Twórczości przy Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS