O księgarstwie podczas Targów Książki

„WIADOMOŚCI KSIĘGARSKIE” serdecznie zapraszają na konferencję „NAPRAWIĆ RYNEK” 
o negatywnych zjawiskach na rynku książki i sposobach ich szybkiego wyeliminowania.

W programie wystąpienia przedstawicieli: 
Instytutu Książki, Kancelarii Prawniczej PATRIMONIUM, 
organizacji księgarskich oraz wydawców.

54. Międzynarodowe Targi Książki,
22 maja (piątek), godz. 10.30, PKiN, sala Goethego (II piętro, sektor A)

Więcej informacji udziela Anna Pietruczak, tel./faks: 0-22-828-36-28.