Andrzej Skrzypczak w Salonie Księgarzy

Księgoznawca, wykładowca, bibliofil

W środę, 27 maja w Bibliotece Narodowej odbyło się spotkanie z dr. Andrzejem Skrzypczakiem pod hasłem: „Księgarz – od <starodruka> do e-booka”.
Zgromadzeni w Sali Darczyńców bibliofile, księgarze, wykładowcy akademiccy, bibliotekarze i dziennikarze przysłuchiwali się opowieściom gościa o jego pracy zawodowej, działalności naukowej i zainteresowaniach.

Andrzej Skrzypczak w 1966 roku ukończył bibliotekoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim, a jego praca magisterska pt. „Sennewaldowie księgarze i wydawcy warszawscy” uzyskała nagrodę rektora i ukazała się drukiem w znanej serii Ossolineum „Książki o książce”. Tytuł doktora nauk humanistycznych otrzymał za pracę „Wydawnictwa lekarskie w Polsce 1869-1950”. 
W 1966 roku został pracownikiem Głównej Biblioteki Lekarskiej i współpracownikiem Polskiej Bibliografii Lekarskiej prof. Stanisława Konopki. Od 1970 roku związany z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW. Był m.in. opiekunem Koła Naukowego, kierownikiem biblioteki instytutu, kierownikiem Studium Zaocznego IBiIN w latach 1991-1999 i koordynatorem studenckich staży zawodowych w Wielkiej Brytanii (1994-1998). Za działalność zawodową i naukową otrzymał szereg nagród indywidualnych rektora UW. Dr Skrzypczak jest autorem kilku książek i ponad 140 rozpraw z zakresu historii książki, w tym w językach: angielskim, niemieckim, hebrajskim, rosyjskim i bułgarskim. Przewodniczący Komisji Rzeczoznawców Księgarskich i Antykwarycznych przy SKP. Założyciel i redaktor naczelny (1994-2006) kwartalnika „Wiadomości Księgarskie”. Konsultant Muzeum i Biblioteki Polskiej w Rapperswilu (Szwajcaria). Uczestniczył w pracach przygotowawczych i opracowaniu szeregu programów nauczania oraz pełnej dokumentacji programowej na zlecenia MEN i MKiSz dla zawodu technik księgarstwa. Zakres jego działalności naukowej obejmuje historię bibliografii na świecie oraz historię księgarstwa i drukarstwa w Polsce w XIX i XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem Lwowa, a także dzieje drukarstwa i księgarstwa żydowskiego na ziemiach historycznie polskich oraz zagadnienia bibliofilstwa i konserwacji książki zabytkowej.
Andrzej Skrzypczak jest członkiem wielu towarzystw i stowarzyszeń związanych z książką, m.in. Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie, Stowarzyszenia Księgarzy Polskich i Klubu Miłośników Historii Księgarstwa. Odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi (2007), odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej i Zasłużony dla Warszawy (2008).

Na spotkaniu w Salonie Księgarzy dr Skrzypczak w rozmowie z Anną Pietruczak, zastępcą redaktora naczelnego „Wiadomości Księgarskich” wspominał swoich mistrzów i mentorów – przedwojennego warszawskiego wydawcę i księgarza Mieczysława Fuksiewicza i doc. Ksawerego Świerkowskiego, który był promotorem jego prac dyplomowych – magisterskiej i doktorskiej. Odpowiadał także na pytania o przyszłość książki, księgarstwa i rynku antykwarycznego. Mówił o swoich ulubionych bibliotekach i księgarniach, a także o tym, kto jest bibliofilem i czy on sam, według istniejących definicji, nim jest. Jako znakomity gawędziarz raczył słuchaczy barwnymi opowieściami m.in. o swoim księgozbiorze, czy pracy dydaktycznej.

Dr Skrzypczak nie obawia się nowych technologii, ani nowinek technicznych.  Twierdzi, że nie tylko nie zaszkodzą one książce, ale wręcz jej pomogą. Jest przekonany, że nie zabraknie miłośników książek w dobie e-booka. Kto wie, może wtedy będzie ich nawet więcej.
Podsumowując 50-lecie swojej pracy zawodowej, przyznaje, że najbardziej cieszą go dokonania jego byłych studentów. Dr Andrzej Skrzypczak jest promotorem prawie 500 prac magisterskich i licencjackich z zakresu kultury książki, z których wiele ukazało się później drukiem.

Organizatorami Salonu Księgarzy są: Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, Izba Księgarstwa Polskiego, Instytut Książki i Biblioteka Narodowa.
Patroni medialni: „Wiadomości Księgarskie”, „Biblioteka Analiz”, „Magazyn Literacki KSIĄŻKI” i portal rynek-ksiazki.pl  (AP)