Jest nr 4/2011 Wiadomości Księgarskich

Co nowego w księgarskim kwartalniku

Z wielu względów jest to numer obficie informujący o jubileuszach: o 15-leciu Targów Książki w Krakowie, o osiemnastoleciu  „Wiadomości Księgarskich”, 90-leciu Towarzystwa Bibliofilów Polskich, dziesięcioleciu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Księgarzy, 55-leciu działalności Stowarzyszenia Księgarzy Polskich.  

O tych i innych wydarzeniach piszą Piotr Dobrołęcki,  Paweł Waszczyk, dr Andrzej Skrzypczak, Irena Janowska-Woźniak. Wiele zdarzeń, szczególnie w odniesieniu do autorów i ich książek, w sposób skrótowy odnotowaliśmy w kronice i komunikatach.

Zapraszamy do lektury kolejnego odcinka relacji z wędrówek po księgarniach nowojorskich pióra Adama Nowaka i informacji Pawła Podniesińskiego o aukcjach antykwarycznych. Z wielu artykułów i relacji wyłania się spostrzeżenie, że księgarze i wydawcy zmagali się z trudnościami rynkowymi, wzmożonymi jeszcze wprowadzeniem 5-procentowej stawki VAT na książki.

Natomiast z rozmachem czcili swój jubileusz warszawscy i polscy miłośnicy książek, bibliofile byli też gośćmi Salonu Księgarzy 29 września. Relacje o działaniach bibliofilów podnoszą na duchu, dają nadzieję na to, że ludzie książki nie pozwolą zamknąć się wyłącznie wokół spraw bieżących. Przy okazji zwracamy uwagę na rozmowę Jarosława Goskiego z prof. Edawardem Towpikiem, prezesem Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie.

W numerze znajdują się sylwetki wyróżnionych księgarzy: Czesława Apiecionka i Piotra Dobrołęckiego. (bk)