Ksiąźka Tadeusza Hussaka o kształceniu księgarzy

Dorobek kształcenia księgarzy
2 grudnia 2010 roku w warszawskim Klubie Księgarza odbyła się promocja najnowszej książki Tadeusza Hussaka – „Dorobek kształcenia księgarzy. 60 lat istnienia szkół księgarskich”. Książkę zaprezentował dr Andrzej Skrzypczak, a fragmenty przeczytała Joanna Dukaczewska. 

Najnowsze dzieło Tadeusza Hussaka, dedykowane: Księgarzom, którzy te szkoły tworzyli i je wspierali, pracownikom oświaty, którzy rzetelnie uczyli i wychowywali oraz przeszło czternastu tysiącom absolwentów, którzy te szkoły ukończyli, jest niezwykle ważną monografią, głównie ze względu na bardzo bogaty materiał źródłowy. Podstawowymi opracowaniami do niej były mało znane i niewykorzystywane materiały archiwalne szkół, pracowicie zebrane przez autora. Zamieszczone w książce zdjęcia (często publikowane po raz pierwszy) dodatkowo podnoszą jej wartość jako źródła informacji.

Książka składa się z pięciu części. W pierwszej, zatytułowanej „Trochę historii”, autor w skrótowej formie nakreślił okoliczności i początki kształcenia księgarzy w Europie. Następna część pracy – „Powstanie, rozwój i działalność szkół księgarskich” –  składa się z 17 rozdziałów i daje przegląd dorobku dydaktycznego dwudziestu jeden ośrodków kształcenia księgarzy w Polsce na przestrzeni ponad 60 lat istnienia szkolnictwa zawodowego w naszym kraju. Jest to dorobek zamykający się liczbą ponad czternastu tysięcy absolwentów, którzy w większości zasilili księgarnie, ale także biblioteki, wydawnictwa, ośrodki informacji itp.

Przegląd szkół księgarskich otwiera Technikum Księgarskie w Krakowie, powołane już w 1947 roku  jako Państwowe Dwuletnie Koedukacyjne Liceum Bibliotekarsko-Księgarskie. Następnie omawiane są szkoły księgarskie w: Warszawie (1949), Wrocławiu (1950), Poznaniu (1952), Łodzi (1952), Lublinie (1963), Katowicach (1963-1991, 1994-2004), Szczecinie (1968-2004), Gdańsku (1991), Skierniewicach (1993-2003), Sosnowcu (1994-2002), Koninie (1997-2006) i Tyczynie k. Rzeszowa (1997-2004). Pewne informacje zamieścił autor także o efemerycznych szkołach w: Kielcach, Kołobrzegu, Koszalinie, Sopocie, Wodzisławiu Śląskim oraz Zabrzu.

Kolejne części książki poświęcone są współpracy branży księgarskiej ze szkołami oraz kształceniu księgarzy na poziomie wyższym. W ostatniej, nazwanej „Szkoły widziane po latach”, autor przytacza głosy zarówno dyrektorów szkół, wypowiedzi nauczycieli, jak i wspomnienia absolwentów, m.in. Waldemara Janaszkiewicza, prezesa Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, Jerzego Okuniewskiego, prezesa „Książnicy Polskiej” w Olsztynie czy Kazimierza Mrowczyka, przewodniczącego Koła Miłośników Historii Księgarstwa, byłego prezesa SKP i dyrektora warszawskiego Domu Książki. 

Publikację zamyka „Próba oceny” oraz słowo końcowe „Byłem przy tym”. Powstanie i rozwój szkół księgarskich Tadeusz Hussak ocenił jako dowód wzrostu rangi księgarstwa we współczesnym społeczeństwie. Wyraża także nadzieję, iż widoczny w ostatnich latach w księgarstwie kryzys, który przejawia się również zanikiem wielu ośrodków kształcenia, jest tylko formą przejściową, po której szkolnictwo księgarskie odzyska swoją dawną świetność.
O autorze

Tadeusz Hussak (ur. 1919 r. na Podolu) przez wiele lat był nauczycielem w szkole księgarskiej i wykładowcą w Instytucie Bibliotekoznawstwa UW. Jest twórcą licznych programów nauczania, autorem podręczników i poradników księgarskich. W latach 1950-1992 pełnił funkcje kierownicze w Centrali Księgarstwa Domu Książki. Przez 31 lat był przewodniczącym Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgarzy Polskich. W swoim dorobku pisarskim ma wiele książek, m.in.: „Księgarstwo bliskie czytelnikom. Nie zmarnowaliśmy szansy” (1999), „Mini książki. Co to takiego?” (2003), „Byliśmy służbą społeczną… Rzecz o Stowarzyszeniu Księgarzy Polskich” (2004), „Księgarz wesoły był…” (2008). Za swoje zasługi – działalność wojenną, zawodową i społeczną – był wielokrotnie wyróżniany i nagradzany, m.in. złotym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis oraz Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. 
Informacja o sprzedaży

Dystrybucję książki prowadzi autor. Kontakt: 00-464 Warszawa, ul. Szwoleżerów 2A m. 35, tel. kom. 502-791-530, e-mail: prus_dec@poczta.fm