Rafał Skąpski w Salonie Księgarzy

Ciągle jest tyle do zrobienia

W Sali Darczyńców Biblioteki Narodowej w czwartek 18 listopada 2010 roku gościem kolejnego spotkania w Salonie Księgarzy był dyrektor Państwowego Instytutu Wydawniczego i prezes Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek Rafał Skąpski.

Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej inaugurując spotkanie w Salonie Księgarza powitał zebranych w imieniu organizatorów: Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, Izby Księgarstwa Polskiego oraz Biblioteki Narodowej. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Magdalena Ślusarska, współpracownica Rafała Skąpskiego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego i w Instytucie Książki oraz Grzegorz Gauden – aktualny dyrektor Instytutu Książki.

Gość salonu jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował m.in. w Narodowej Radzie Kultury, w latach 1990-1998 w wydawnictwach prywatnych, potem był m.in. wiceministrem kultury, nadzorującym pracę ówczesnego departamentu książki. Od 2005 roku jest dyrektorem PIW i Prezesem PTWK.

Równocześnie pełni inne funkcje w organizacjach społecznych, jest też Prezesem Zarządu Fundacji Kultury Polskiej. W ostatnich miesiącach zajmował się intensywnie kwestią uregulowania podatku VAT na książki, prowadził rozmowy z wieloma osobami odpowiedzialnymi za podatki i budżet państwa. Temat VAT był jednym z istotnych problemów podczas Salonu Księgarzy; wiadomo, że książki będą objęte pięcioprocentową stopą tego podatku, choć jeszcze nie wszystko wiadomo o okresie przejściowym i wysokości VAT na książki zapisane na nośnikach elektronicznych (audiobooki i e-booki).

W trakcie salonu poruszano też kwestie zakupów dla bibliotek w nowej sytuacji podatkowej, słabej obecności książek w mediach, szczególnie w popularnych serialach telewizyjnych. Rafał Skąpski, pytany o problemy  międzynarodowych targów książki w Warszawie stwierdził m.in., że Murator Expo pokazał się z dobrej strony jako organizator. Szerzej przedstawił też problemy, jakie napotyka jako osoba zarządzająca PIW-em, gdyż jest to jedno z nielicznych wydawnictw państwowych. Państwowy Instytut Wydawniczy różnymi inicjatywami, także promocyjnymi, chce utrzymać wypracowaną przez lata markę. Prowadzący spotkanie Bogdan Klukowski poinformował na zakończenie, że obszerna rozmowa z Rafałem Skąpskim ukaże się w najbliższym numerze kwartalnika “Wiadomości Księgarskie”.