Jubileusz Samuela Orgelbranda 26 października 2010

Jubileusz 200-lecia urodzin Samuela Orgelbranda i 150. rocznica wydania pierwszego tomu „Encyklopedii powszechnej”, pierwszej nowożytnej encyklopedii w języku polskim (nazywanej encyklopedią Orgelbranda), zostaną uczczone we wtorek 26 października w Warszawie. Samuel Orgelbrand był jednym z najznamienitszych XIX-wiecznych polskich księgarzy, wydawców i drukarzy. Zgodnie z duchem tamtych czasów, jak każdy szanujący się księgarz, zajmował się też działalność wydawniczą.

Na program obchodów składają się dwa znaczące wydarzenia. O godz. 11. zaplanowano ceremonię nadania nazwy „Skwer Samuela Orgelbranda” skwerowi pomiędzy ulicami Mariensztat a Sowią na warszawskim Powiślu, połączoną z odsłonięciem tablicy pamiątkowej, ufundowanej przez rodzinę Orgelbrandów. Następnie – o godz. 12. – rozpocznie się jubileuszowa konferencja naukowa: „Samuel Orgelbrand (1810-1868)” w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Nowy Świat 69 (3 piętro). Podczas konferencji wygłoszonych zostanie pięć referatów omawiających życie i działalność Jubilata. Program konferencji:- otwarcie konferencji – prof. Dariusz Kuźmina, dyrektor Instytucie Informacji Naukowej i Studiów    Bibliologicznych UW – Jacek Puchalski „Samuel Orgelbrand. Życie i działalność”- Olga Zienkiewicz „Encyklopedia Powszechna i Talmud Babiloński – pomnikowe edycje Samuela    Orgelbranda”- Stefan Lewandowski „Samuel Orgelbrand a współcześni poligrafowie warszawscy”- Andrzej Tomaszewski „Towarzystwo Akcyjne Odlewni Czcionek Samuela Orgelbranda Synów”- Michał T. Horoszewicz „Orgelbrandiana w Muzeum Drukarstwa”.

Samuel Orgelbrand (1810-1868) – ”odkrywca” Józefa Ignacego Kraszewskiego, był edytorem „Encyklopedii Powszechnej”, będącej symbolem istnienia nowoczesnego społeczeństwa w czasach, kiedy Polski nie było na mapie świata. Encyklopedię, liczącą 28 tomów, Samuel Orgelbrand rozpoczął wydawać przed 150 laty – w roku 1859, a ukończył w roku 1868. Na przedsięwzięcie to wydał niebagatelną kwotę 120 tysięcy rubli. Oprócz około pół tysiąca tytułów w języku polskim Samuel Orgelbrand – absolwent Warszawskiej Szkoły Rabinów – wydał również blisko sto tytułów po hebrajsku, w tym pierwszy w Polsce kompletny (dwudziestotomowy) „Talmud Babiloński”, który sprzedawany był również poza granicami Królestwa Kongresowego. Orgelbrand wydawał również czasopisma, m.in. poczytne, doskonale redagowane czasopismo naukowo-literackie „Biblioteka Warszawska”, a w roku 1842 założył tygodnik “Kmiotek”, pierwsze na ziemiach polskich czasopismo dla ludu, prenumerowane przez gminy.

Dla upamiętnienia tego niezwykle zasłużonego dla kultury polskiej wydawcy, księgarza i drukarza, związanego swoim życiem i działalnością z Warszawą, z inicjatywy Stowarzyszenia Księgarzy Polskich i w porozumieniu z Polską Izbą Książki zawiązał się honorowy komitet uczczenia pamięci Samuela Orgelbranda. Władze Warszawy pozytywnie rozpatrzyły wniosek komitetu o nadanie nazwy „Skwer Samuela Orgelbranda” obszarowi na warszawskim Mariensztacie (w sąsiedztwie ul. Bednarskiej, gdzie znajdowała się oficyna Orgelbranda). Ewa Dorota Malinowska-Grupińska, przewodnicząca Rady m. st. Warszawy, objęła patronat honorowy nad obchodami jubileuszu urodzin Samuela Orgelbranda.  W uroczystościach zapowiedziały swój udział władze m. st. Warszawy, przedstawiciele organizacji i instytucji związanych z rynkiem książki oraz potomkowie rodziny Samuela Orgelbranda.W organizacji jubileuszu uczestniczą: Polska Izba Druku, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma w Warszawie. Patronat medialny na jubileuszem objęły: Biblioteka Analiz, Magazyn Literacki KSIĄŻKI, Poligrafika, Wiadomości Księgarskie.   (kbk)