Po Salonie Księgarzy 16 września 2010

Gościem kolejnego spotkania z tego cyklu, które odbyło się w czwartek 16 września była Józefa Witas, właścicielka księgarni Agora w Bolesławcu. Działalność tej księgarni opiera się na łączeniu funkcji kulturalnych z regionalizmem. Ponieważ to dolnośląskie miasto jest znane od lat z produktów glinianych, stąd też hasło spotkania „Ziuta – książki gliną malowane”.

W księgarni oraz w innych lokalach organizowane są imprezy z książką, właścicielka od lat współpracuje z miejscową władzą w celu ożywienia kulturalnego i gospodarczego miasta i regionu. Ma możliwość promowania książki w mediach lokalnych, głównie w ośrodkach telewizyjnych i w prasie. Okazuje się, że księgarnia, na polskie warunki dość duża – o powierzchni 150 mkw., ulokowana w centralnym punkcie miasta, ma możliwość prezentacji aktualności w oknach wystawowych, przez co wzmacniana jest funkcja promocyjna i informacyjna. Dzięki zdobytym doświadczeniom (pani Witas pracowała kilkanaście lat we wrocławskim „Domu Książki”) oraz życzliwości władz lokalnych i organizacji pozarządowych możliwe jest pozyskiwanie autorów i artystów krajowych i zagranicznych.

Niedługo księgarnia będzie obchodzić dwudziestolecie działania w nowych warunkach ekonomicznych, pani Ziucie udało się przejąć działającą w Bolesławcu dotychczas księgarnię naukowo-techniczną i pod nazwą Agora prowadzić do chwili obecnej. 

Spotkanie w Salonie Księgarzy prowadził Krzysztof Kaleta, do Biblioteki Narodowej, mimo warszawskich trudności komunikacyjnych, przybyli ludzie, którzy znają księgarnię i współpracują z Agorą. Od Stowarzyszenia Księgarzy Polskich Józefa Witas otrzymała dyplom „Laur Dwudziestolecia”, i trzeba wspomnieć, że jest to jeden z wielu wyrazów uznania dla jej działalności.