VAT w Krakowie

Najnowsze rozwiązania podatkowe

Stowarzyszenie Księgarzy Polskich
i  „Wiadomości Księgarskie”

serdecznie zapraszają na konferencję poświęconą zagadnieniom prawno-podatkowym 
związanym z obrotem książką “Co z tym VAT-em ?” po 1 stycznia 2011 roku.

14.  Targi Książki w Krakowie, 5 listopada (piątek), godz. 15-17, sala nr 2