Jakub Żulczyk – Warszawska Premiera Literacka, 25 września

Miasto Stołeczne Warszawa
Fundacja Kultury Polskiej
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza
Staromiejski Dom Kultury
Okręg Warszawski Stowarzyszenia Księgarzy Polskich

zapraszają na

uroczysty wieczór z okazji przyznania
Warszawskiej Premiery Literackiej
Jakubowi Żulczykowi

za książkę lipca 2017 roku

Wzgórze psów

Nagrodę Autorowi oraz dyplom honorowy
Wydawnictwu Świat Książki
wręczy w imieniu Jury
ANNA NASIŁOWSKA

Laudację wygłosi
MARCIN SENDECKI

Fragmenty książki odczyta
ANDRZEJ FERENC

Poniedziałek 25 września 2017 roku, godz.18.00
Klub Księgarza w Warszawie, Rynek Starego Miasta 22/24

Jury Nagrody Warszawskiej Premiery Literackiej obraduje w składzie: Adam Pomorski (przewodniczący), Czesław Apiecionek, Jarosław Klejnocki, Sebastian Lenart, Wanda Monastyrska, Anna Nasiłowska, Jan Rodzeń (sekretarz), Iwona Smolka, Jacek Wakar

***

Działalność Klubu Księgarza wspiera Fundusz Popierania Twórczości przy Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS