Maria Bigoszewska – Warszawska Premiera Literacka, 10 października

Miasto Stołeczne Warszawa
Fundacja Kultury Polskiej
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza
Staromiejski Dom Kultury
Okręg Warszawski Stowarzyszenia Księgarzy Polskich

zapraszają na

uroczysty wieczór  z okazji przyznania
Warszawskiej Premiery Literackiej
Marii Bigoszewskiej

za książkę września 2017 roku

Wołam cię po imieniu

Nagrodę Autorce oraz dyplom honorowy
Wydawnictwu Forma
wręczy przewodniczący Jury
ADAM POMORSKI

Laudację wygłosi
IWONA SMOLKA

Wybrane wiersze odczyta
AUTORKA

Wtorek 10 października  2017 roku, godz.17.00
Klub Księgarza w WarszawieRynek Starego Miasta 22/24

Jury Nagrody Warszawskiej Premiery Literackiej obraduje w składzie: Adam Pomorski (przewodniczący), Czesław Apiecionek, Jarosław Klejnocki, Sebastian Lenart, Wanda Monastyrska, Anna Nasiłowska, Jan Rodzeń (sekretarz), Iwona Smolka,  Jacek Wakar

***

Działalność Klubu Księgarza wspiera Fundusz Popierania Twórczości przy Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS