Grzegorz Gauden w Salonie Księgarzy

25 maja 2011 gościem Salonu Księgarzy w Bibliotece Narodowej był Grzegorz Gauden, dyrektor Instytutu Książki. Spotkanie odbyło się pod hasłem „Księgarze w Republice Książki”. Prowadziła je Anna Pietruczak, z-ca redaktora naczelnego „Wiadomości Księgarskich”, zaś zebranych powitał dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej. 

Gość Salonu opowiadał m.in. o pracy w Instytucie Książki, zadaniach i planach, jakie wyznaczyło sobie Ministerstwo Kultury odnośnie sektora książki oraz o bieżących problemach rynku. W wypowiedziach dyrektor odnosił się do swoich wcześniejszych doświadczeń z rynku prasy, a także porównywał krajowy rynek książki ze szwedzkim (w latach 1984-1993 studiował w Lund i pracował w polskiej sekcji BBC w Londynie i polskiej sekcji Radia Sztokholm). 

Nie ukrywał, że niepokoi go pogarszający się poziom czytelnictwa w Polsce. 
Mówił o potrzebach zwiększenia środków finansowych państwa i samorządów na zakupy biblioteczne, zarówno nowości wydawniczych jak i wyposażenia placówek. W tym celu powstały i są realizowane specjalne programy, np. Biblioteka+. 

Przyznał, że zdaje sobie sprawę także ze złej sytuacji księgarń na rynku, ale zaznaczył, że to od środowiska księgarskiego powinna wyjść inicjatywa stworzenia konkretnego programu proczytelniczego, który w ramach pomocy ze strony państwa można byłoby realizować.  
Na koniec spotkania wywiązała się ożywiona dyskusja. Głos zabierali m.in. przedstawiciele Izby Księgarstwa Polskiego, Stowarzyszenia Księgarzy Polskich i Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie. Grzegorz Gauden wspomniał o trwających w rządzie pracach nad projektem programu wspierania czytelnictwa na lata 2012-2020, w którym duży nacisk położono m.in. na poprawę edukacji i zwiększenie obecności książki w mediach publicznych. Ważne jest jednak to, by za postulatami poszły konkretne pieniądze i aby w kwestii odpowiedzialności za rozwój i promocję kultury aktywnie zaczęły działać lokalne samorządy.

Grzegorz Gauden (1953 r., Poznań) pełni funkcję dyrektora Instytutu Książki od lutego 2008 roku. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Był redaktorem naczelnym dziennika „Wiadomości Dnia”, a także „Obserwatora Wielkopolskiego”. W latach 1984-1993 przebywał na emigracji w Szwecji. Po powrocie do kraju został przedstawicielem koncernu Bulls Press. Od 1995 roku związany z norweskim koncernem prasowym Orkla Media. W 1999 roku został prezesem zarządu spółki Presspublica, a w latach 2004-2006 był redaktorem naczelnym dziennika „Rzeczpospolita”.

Pełnił funkcję wiceprezesa Izby Wydawców Prasy, a także Stowarzyszenia „Polska Książka”. Założył Warszawski Klub Wielkopolan EKA, nieformalnego stowarzyszenia Wielkopolan mieszkających w stolicy i pełnił w nim funkcję przewodniczącego tzw. Wielkiego Bambra.

Organizatorem Salonu Księgarzy są: Stowarzyszenie Księgarzy Polskich, Izba Księgarstwa Polskiego oraz Biblioteka Narodowa.

Patroni medialni: „Wiadomości Księgarskie”, Rynek-Ksiazki.pl, „Biblioteka Analiz”, „Magazyn Literacki KSIĄŻKI” (ap)