Przyszłość księgarstwa

13 maja 2011 roku, drugiego dnia II Warszawskich Targów Książki odbyła się konferencja „Wiadomości Księgarskich” nt. przyszłości księgarstwa i organizacji księgarskich w Polsce.

Wzięli w niej udział: dr Marek Tobera z Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW, Henryk Tokarz – prezes Izby Księgarstwa Polskiego, dr Piotr Marciszuk – prezes Polskiej Izby Książki i Waldemar Janaszkiewicz – prezes Stowarzyszenia Księgarzy Polskich. Konferencję prowadziła Anna Pietruczak, z-ca redaktora naczelnego „Wiadomości Księgarskich”. Słuchaczami byli księgarze, wydawcy, bibliofile, nauczyciele i uczniowie szkół księgarskich. W spotkaniu uczestniczył również Honorowy Prezes SKP – Tadeusz Hussak.

Jako pierwszy zabrał głos dr Piotr Marciszuk. Mówił m.in. o europejskiej multimedialnej bibliotece cyfrowej Europeana, o szansach, jakie niesie projekt ARROW+ finansowany przez UE, dzięki któremu powstanie np. dawno wyczekiwany system informacji o książce. Wspomniał również o projekcie Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego Ministerstwa Kultury, który zawiera ważne założenia dla książki oraz o trwających pracach nad ustawą o książce. 

Z kolei dr Marek Tobera przypomniał, jakie przełomy dokonywały się na rynku księgarskim na przestrzeni ostatniego stulecia. Ten, z którym obecnie mamy do czynienia, to przełom cywilizacyjny. Wiąże się z nim wszechobecna rewolucja cyfrowa.  
Przedstawiciele organizacji księgarskich, zarówno Henryk Tokarz, jak i Waldemar Janaszkiewicz, wskazywani bieżące bolączki księgarstwa niezależnego i zgodnie podkreślali istotną rolę tradycyjnych księgarń. 

Ciekawe wystąpienia mieli także dr Jan Lus, poprzedni prezes IKP i red. Piotr Dobrołęcki z „Magazynu Literackiego KSIĄŻKI”, którzy skrótowo przypomnieli tezy swoich referatów z poznańskiej Konferencji Poligraficznej 2011 o przyszłości książki w świecie cyfrowym.

Na zakończenie spotkania Krzysztof Kaleta, sekretarz redakcji „Wiadomości Księgarskich”, zaprezentował nową inicjatywę skierowaną do środowiska książki o nazwie Konfraternia Księgarska. Więcej informacji na ten temat udziela Stowarzyszenie Księgarzy Polskich.

(AP)