Dorota Masłowska w Klubie Księgarza, 5 września

Miasto Stołeczne Warszawa
Fundacja Kultury Polskiej
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza
Staromiejski Dom Kultury
Okręg Warszawski Stowarzyszenia Księgarzy Polskich

zapraszają na

uroczysty wieczór  z okazji przyznania
Warszawskiej Premiery Literackiej

Dorocie Masłowskiej

za książkę lipca 2018 roku

INNI LUDZIE

Nagrodę Autorce oraz dyplom honorowy
Wydawnictwu Literackiemu
w imieniu Jury wręczy
DR HAB. JAROSŁAW KLEJNOCKI

Laudację wygłosi
PROF.DR HAB. KATARZYNA KŁOSIŃSKA

Fragmenty książki odczyta
KRYSTYNA CZUBÓWNA

Środa, 5 września 2018 roku, godz.18.00
Klub Księgarza w WarszawieRynek Starego Miasta 22/24

Jury Nagrody Warszawskiej Premiery Literackiej obraduje w składzie: Adam Pomorski (przewodniczący), Czesław Apiecionek, Jarosław Klejnocki, Sebastian Lenart, Wanda Monastyrska, Anna Nasiłowska,  Jan Rodzeń (sekretarz), Iwona Smolka,  Jacek Wakar

***

Działalność Klubu Księgarza wspiera Fundusz Popierania Twórczości przy Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS