Marzanna Bogumiła Kielar w Klubie Księgarza, 18 września

Miasto Stołeczne Warszawa
Fundacja Kultury Polskiej
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza
Staromiejski Dom Kultury
Okręg Warszawski Stowarzyszenia Księgarzy Polskich

zapraszają na

uroczysty wieczór  z okazji przyznania
Warszawskiej Premiery Literackiej

Marzannie Bogumile Kielar

za książkę sierpnia 2018 roku

NAWIGACJE

Nagrodę Autorce oraz dyplom honorowy Społecznemu Instytutowi Wydawniczemu Znak
wręczy przewodniczący Jury
ADAM POMORSKI

Laudację wygłosi
IWONA SMOLKA

Wybrane wiersze odczyta
KRYSTYNA CZUBÓWNA

Wtorek 18 września 2018 roku, godz.18.00
Klub Księgarza w Warszawie , Rynek Starego Miasta 22/24

***

Jury Nagrody Warszawskiej Premiery Literackiej obraduje w składzie: Adam Pomorski (przewodniczący), Czesław Apiecionek, Jarosław Klejnocki, Sebastian Lenart, Wanda Monastyrska, Anna Nasiłowska,  Jan Rodzeń (sekretarz), Iwona Smolka, Jacek Wakar

***

Działalność Klubu Księgarza wspiera Stowarzyszenie Autorów ZAiKS