Apel Księgarzy, odpowiedz Urzędu Miasta Krakowa

Otrzymaliśmy z Urzędu Miasta Krakowa odpowiedź na nasz apel, podpisaną przez prezydenta Jacka Majchrowskiego. Kraków wspiera niezależne, autorskie księgarnie, podkreślając ich ogromne znaczenie jako ośrodki kultury lokalnej i kluczowe miejsca dla wspierania i rozwijania praktyk czytelniczych. Kilkanaście krakowskich księgarń i antykwariatów korzysta z preferencyjnych czynszów w lokalach miejskich, a od 2017 roku wydarzenia kulturalne organizowane w księgarniach wspierane są środkami z otwartego konkursu.

Jednak „w świetle niedawnych zdarzeń, w tym przypadków zakończenia działalności przez niektóre księgarnie oraz powszechnego przekonania wśród przedstawicieli branży księgarskiej o negatywnym kierunku rozwoju rynku stwierdzono, że dotychczasowe działania, choć istotne na poziomie lokalnym, nie są wystarczające w celu powstrzymania niekorzystnych procesów. Jest to wyrazista potrzeba naprawy i rozsądnej regulacji polskiego rynku książki. W związku z powyższym, Urząd Miasta Krakowa będzie podejmował odpowiednie działania skierowane do organów centralnych”.