Adam Dylewski w Klubie Księgarza, 13 maja

Miasto Stołeczne Warszawa
Polskie Towarzystwo Wydawców Książek
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza
Staromiejski Dom Kultury
Okręg Warszawski Stowarzyszenia Księgarzy Polskich

zapraszają na

uroczysty wieczór  z okazji przyznania
Warszawskiej Premiery Literackiej

Adamowi Dylewskiemu

za książkę marca 2019 roku

Ruda, córka Cwiego
Historia Żydów na warszawskiej Pradze

Nagrodę Autorowi oraz dyplom honorowy
Wydawnictwu Czarne

wręczy przewodniczący Jury
ADAM POMORSKI

Laudację wygłosi
JERZY S.MAJEWSKI

Fragmenty książki odczyta
MARIA GŁADKOWSKA

Poniedziałek 13 maja 2019 roku, godz.19.00
Klub Księgarza w WarszawieRynek Starego Miasta 22/24

Jury Nagrody Warszawskiej Premiery Literackiej obraduje w składzie: Adam Pomorski (przewodniczący), Czesław Apiecionek, Jarosław Klejnocki, Sebastian Lenart, Wanda Monastyrska, Anna Nasiłowska, Jan Rodzeń (sekretarz), Iwona Smolka,  Jacek Wakar

***

Działalność Klubu Księgarza wspiera Fundusz Popierania Twórczości przy Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS