Chcesz mieć własne „ZDANIE”?, Klub Księgarza, 15 maja

Chcesz
mieć własne
„ZDANIE”?

***

StowarzyszenieKuźnica
Redakcja „ZDANIA”
i
Klub Księgarza

zapraszają
na wieczór promocyjny najnowszego numeru

1-2/180-181/2019

Pismo zaprezentuje  dr Edward Chudziński – Redaktor Naczelny

Środa 15 maja 2019 roku, godzina 17.00
Klub Księgarza w Warszawie Rynek Starego Miasta 22/24

Spotkanie zakończą rozmowy towarzyskie przy lampce wina

***

Działalność Klubu Księgarza wspiera Fundusz Popierania Twórczości przy Stowarzyszeniu Autorów ZAIKS