Wiesław Myśliwski w Klubie Księgarza, 7 listopada

Miasto Stołeczne Warszawa
Fundacja Kultury Polskiej
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza
Staromiejski Dom Kultury
Okręg Warszawski Stowarzyszenia Księgarzy Polskich

zapraszają na

uroczysty wieczór  z okazji przyznania
Warszawskiej Premiery Literackiej

Wiesławowi Myśliwskiemu 

za książkę października 2018 roku

UCHO IGIELNE

Nagrodę Autorowi oraz dyplom honorowy
Społecznemu Instytutowi Wydawniczemu Znak

wręczy przewodniczący Jury
ADAM POMORSKI

Laudację wygłosi
JACEK WAKAR

Wybrane wiersze odczyta
JERZY RADZIWIŁOWICZ

Środa 7 listopada 2018 roku, godz.17.00
Klub Księgarza w Warszawie , Rynek Starego Miasta 22/24

***

Jury Nagrody Warszawskiej Premiery Literackiej obraduje w składzie: Adam Pomorski (przewodniczący), Czesław Apiecionek, Jarosław Klejnocki, Sebastian Lenart, Wanda Monastyrska, Anna Nasiłowska,  Jan Rodzeń (sekretarz), Iwona Smolka, Jacek Wakar

***

Działalność Klubu Księgarza wspiera Stowarzyszenie Autorów ZAiKS