Marek Bieńczyk, Warszawska Premiera Literacka, Klub Księgarza, 21 listopada

Miasto Stołeczne Warszawa
Fundacja Kultury Polskiej
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza
Staromiejski Dom Kultury
Okręg Warszawski Stowarzyszenia Księgarzy Polskich

zapraszają na

uroczysty wieczór  z okazji przyznania nagrody
Warszawskiej Premiery Literackiej

Markowi Bieńczykowi

za książkę listopada 2018 roku

KONTENER

Nagrodę Autorowi oraz dyplom honorowy Wydawnictwu Wielka Litera
wręczy przewodniczący Jury
ADAM POMORSKI

Laudację wygłosi
MAŁGORZATA SADOWSKA

Fragmenty książki odczyta
KRZYSZTOF GOSZTYŁA

Środa 21 listopada 2018 roku godz.17.00
Klub Księgarza w WarszawieRynek Starego Miasta 22/24

Jury Nagrody Warszawskiej Premiery Literackiej obraduje w składzie: Adam Pomorski (przewodniczący), Czesław Apiecionek, Jarosław Klejnocki, Sebastian Lenart, Wanda Monastyrska, Anna Nasiłowska,  Jan Rodzeń (sekretarz), Iwona Smolka, Jacek Wakar

Działalność Klubu Księgarza wspiera Stowarzyszenie Autorów ZAiKS