Stowarzyszenie „Kuźnica” i Redakcja „ZDANIA” zapraszają do Klubu Księgarza, 3 grudnia

Chcesz
mieć własne
„ZDANIE” ?

***

StowarzyszenieKuźnica
Redakcja „ZDANIA”
i
Klub Księgarza

zapraszają

na wieczór promocyjny najnowszego numeru

3-4/178-179/2018

Pismo zaprezentuje  dr Edward Chudziński – Redaktor Naczelny

Poniedziałek 3 grudnia 2018 roku godzina 17.00
Klub Księgarza w Warszawie Rynek Starego Miasta 22/24

Spotkanie zakończą rozmowy towarzyskie przy lampce wina

***

Działalność Klubu Księgarza wspiera Fundusz Popierania Twórczości przy Stowarzyszeniu Autorów ZAIKS