Adam Lizakowski w Klubie Księgarza, 6 grudnia

Redakcja „Poezji dzisiaj
Klub Księgarza

oraz
Autor

zapraszają

na wieczór promocyjny tomu poezji

ADAMA LIZAKOWSKIEGO

Jak zdobyto Dziki Zachód

Tom zaprezentuje  i spotkanie z Autorem  poprowadzi Aleksander  Nawrocki
Wybrane wiersze odczyta Irena Karel
Oprawa muzyczna wieczoru  Aleksandra Smerechańska

Czwartek  6  grudnia  2018 roku , godzina 17.00
Klub Księgarza w Warszawie Rynek Starego Miasta  22/24

*

Spotkanie zakończą rozmowy towarzyskie przy lampce wina

*

Wieczór zorganizowany  dzięki wsparciu Funduszu Popierania Twórczości przy Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS