Jak się żyje w antykwariacie – Maria i Andrzej Ochalscy w Salonie Księgarzy

17 lutego 2011 roku gośćmi Salonu Księgarzy w Bibliotece Narodowej byli Maria i Andrzej Ochalscy, właściciele Domu Aukcyjnego OKNA SZTUKI w Warszawie.

W imieniu Biblioteki Narodowej gości przywitała Ewa Potrzebnicka, zastępca dyrektora do spraw ochrony i udostępniania zbiorów. Spotkanie odbywało się pod hasłem ŻYCIE W ANTYKWARIACIE. Państwo Ochalscy w niezwykle ciekawej formie prezentowali zebranym bibliofilom, bibliotekarzom i księgarzom historię swoich zainteresowań książką, mówili o początkach działalności zawodowej związanej z książką dawną i artystyczną oraz z innymi dziełami sztuki. Opowiadali m.in. o cieniach i blaskach w życiu i pracy antykwariusza, o trudnym czasie przekształceń własnościowych. Na spotkanie przyszli ze starannie wydrukowanymi współczesnymi katalogami aukcyjnymi. Ochalscy są  antykwariuszami od przeszło dwudziestu lat, to zajęcie stało się ich pasją, którą realizują mimo tego, że po drodze spotykali się z nieuczciwością swoich partnerów biznesowych

Spotkanie prowadził dr Andrzej Skrzypczak, zaś w dyskusji głos zabrali: Anna Radziejowska-Hilchen, wykładowca Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, prof. dr hab. Edward Towpik, prezes Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie, Tadeusz Hussak, honorowy przewodniczący Stowarzyszenia Księgarzy Polskich oraz Waldemar Janaszkiewicz obecny prezes Stowarzyszenia. Organizatorami Salonu Księgarzy są: Stowarzyszenie Księgarzy Polskich, Izba Księgarstwa Polskiego i Biblioteka Narodowa.

Patronat medialny sprawują: „Wiadomości Księgarskie”, „Magazyn Literacki KSIĄŻKI”, „Biblioteka Analiz” i www.rynek-ksiazki.pl.