Samuel Orgelbrand, jego encyklopedia i inne dokonania

W 2010 roku mija 200 lat od urodzin Samuela Orgelbranda, warszawskiego wydawcy, drukarza i księgarza – jednego z najznamienitszych XIX-wiecznych polskich wydawców. Samuel Orgelbrand – “odkrywca” Józefa Ignacego Kraszewskiego, był edytorem „Encyklopedii Powszechnej”, pierwszej nowożytnej encyklopedii w języku polskim nazywanej „Encyklopedią Orgelbranda”.

Pierwszy tom liczącej 28 tomów edycji ukazał się przed 150 laty – w roku 1859, a ostatni w roku 1868. Poniesione koszty oszacowano na to niebagatelną kwotę 120 tys. rubli.

Oprócz około pół tysiąca tytułów książek w języku polskim Samuel Orgelbrand wydał również blisko sto tytułów po hebrajsku, m.in. dwudziestotomowy, pierwszy w Polsce kompletny “Talmud Babiloński”, który sprzedawany było również poza granicami Kongresówki.

Orgelbrand wydawał również czasopisma, m.in. poczytne, doskonale redagowane czasopismo naukowo-literackie „Biblioteka Warszawska”: a w roku 1842 założył pierwsze na ziemiach polskich czasopismo dla ludu, tygodnik “Kmiotek” prenumerowany przez gminy.

Dla upamiętnienia postaci tego niezwykle zasłużonego dla kultury polskiej wydawcy, księgarza i drukarza związanego z Warszawą swoim życiem i działalnością – Stowarzyszenie Księgarzy Polskich oraz Polska Izba Książki powołały społeczny komitet uczczenia pamięci Samuela Orgelbranda. Komitet wystąpił do władz Warszawy z wnioskiem o nadanie nazwy „Skwer Samuela Orgelbranda” obszarowi na warszawskim Mariensztacie, między ulicami Mariensztat i Sowią, w sąsiedztwie ul. Bednarskiej, gdzie znajdowała się oficyna Orgelbranda. Rodzina Orgelbrandów zadeklarowała gotowość ufundowania tablicy pamiątkowej, na skwerze.

Program jubileuszu przedstawia się następująco:

22 kwietnia (czwartek)
Podczas Gali Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich w Bibliotece Narodowej, godz. 16.00 
Informacja o obchodach Jubileuszu Samuela Orgelbranda

23 kwietnia (piątek)
Złożenie kwiatów na grobie Samuela Orgelbranda, na cmentarzu żydowskim – godz. 13

Październik 2010 r. 
Nadanie nazwy skweru i odsłonięcie tablicy pamiątkowej 

Konferencja Orgelbrandowska

organizatorzy: Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Stowarzyszenie Księgarzy Polskich, Polska Izba Książki, Polska Izba Druku.

Instytucje uczestniczące w obchodach jubileuszu: 
Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego 
Żydowski Instytut Historyczny, im. Emanuela Ringelbluma,  
Muzeum Historyczne Miasta Stołecznego Warszawy (MHW) 
Muzeum Drukarstwa Warszawskiego (oddział MHW) 
Polska Izba Druku

Patronat honorowy
Przewodnicząca Rady m. st. Warszawy Ewa Malinowska-Grupińska