Literacka nagroda „Pawiego Pióra”

VIII edycja konkursu LITERACKA NAGRODA „PAWIEGO PIÓRA”

W tegorocznym konkursie udział wzięło 132 uczniów ze szkół średnich z całej Polski (m. in. z: Chrzanowa, Olkusza, Muszyny, Krakowa, Warszawy, Limanowej, Jaworzna, Szydłowca, Jarosławia, Sosnowca, Zawiercia, Dąbrowy Górniczej, Przemyśla, Łowicza, Sieradza).

W kategorii DZIEŁO I JEGO TWÓRCA laureatami zostali: Andrzej Sapkowski za powieść „Żmija” oraz Wojciech Tochman za reportaż „Jakbyś kamień jadła”.

W kategorii UCZEŃ – AUTOR NAJLEPSZEJ I NAJCIEKAWSZEJ PREZENTACJI pierwsze miejsce zajęła Berenika Kuna z XXI LO im. Stanisława Witkiewicza-Witkacego w Krakowie za recenzję „Margot” Michała Witkowskiego, drugie miejsce zajęła Agata Dziurzyńska z II LO im.  prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu za recenzję „Jakbyś kamień jadła” Wojciecha Tochmana. Również za recenzję reportażu Wojciecha Tochmana wyróżniona została Joanna Bulanda 
z I LO im. Władysława Orkana w Limanowej (III miejsce).

Wręczenie nagród odbyło się 25 marca 2010 w Zespole Szkół Poligraficzno-Księgarskich 
w Krakowie z udziałem Elżbiety Lęcznarowicz – zastępcy prezydenta miasta Krakowa, przedstawicieli instytucji i organizacji patronackich oraz młodzieży (galeria zdjęć znajduje się na stronie: www.zspk.rix.pl, zakładka „Aktualności”). 
22 kwietnia w Bibliotece Narodowej w Warszawie, podczas uroczystej gali z okazji Światowego Dnia Książki, tegoroczni laureaci zostaną dodatkowo uhonorowani nagrodami ufundowanymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.  
Bogactwo prezentowanych książek (72 autorów) i różnorodność pomysłów na ich prezentację to niewątpliwie olbrzymia siła tego konkursu, a i dowód na to, że z czytaniem literatury wśród młodzieży nie jest tak źle, jak się powszechnie uważa.

* * *
Konkurs LITERACKA NAGRODA „PAWIEGO PIÓRA” nawiązuje do Nagrody Literackiej „Nike”, jednak kandydatów do tego wyróżnienia zgłaszają uczniowie szkół średnich, kierując się wyłącznie własnymi upodobaniami. Młodzież nominuje polskie współczesne utwory literackie, opublikowane w ciągu ostatnich lat. Laureatem konkursu zostaje nie tylko dzieło i jego twórca, ale także uczeń – autor najlepszej i najciekawszej recenzji.
Celem konkursu jest zachęcenie młodzieży do poznania współczesnej literatury polskiej, kształtowanie aktywnych i krytycznych odbiorców sztuki, inspirowanie do szukania oryginalnej formy recenzji, zachęcenie do wyrażania własnego zdania, dbałość o piękno i poprawność języka ojczystego oraz nawiązanie współpracy z innymi placówkami w Polsce i promocja szkoły. 
Konkurs od 2002 roku organizuje Zespół Szkół Poligraficzno-Księgarskich im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie pod patronatem: Małopolskiego Kuratora Oświaty, Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, Instytutu Książki, Polskiej Izby Książki, Głównej Księgarni Naukowej w Krakowie, „Gazety Wyborczej” oraz Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie.