Salon Księgarzy 25 lutego

Waldemar Janaszkiewicz, prezes Stowarzyszenia Księgarzy Polskich
Jan Lus, prezes Izby Księgarstwa Polskiego
Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej
zapraszają do
S A L O N U   K S I Ę G A R Z Y
na spotkanie pod hasłem
„NOWOHUCKA SKARBNICA”
z
Gościem Salonu
Anną Włodarczyk,
właścicielką księgarni „S K A R B N I C A”
w Krakowie Nowej Hucie

25 lutego 2010 r. (czwartek), w godz. 14-16

Biblioteka Narodowa w Warszawie,
al. Niepodległości 213, Sala Darczyńców (wejście A)
Spotkanie poprowadzi Krzysztof Kaleta