Jubileusze bibliofilów

W marcu b.r. w Klubie Księgarza w Warszawie odbyła się potrójna uroczystość jubileuszowa, zorganizowana wspólnie przez Stowarzyszenie Księgarzy Polskich i Towarzystwo Bibliofilów Polskich.

Swoje osiemdziesięciolecie urodzin obchodził znany w środowisku bibliofilów i księgarzy Jerzy Z. Golski, 75. rocznicę urodzin obchodził Mieczysław Bieleń (nb. absolwent warszawskiego Technikum Księgarskiego). Najmłodszym z jubilatów – bo zaledwie siedemdziesięcioletnim – był dr Andrzej Skrzypczak. Jubilaci mówili o swojej pasji i przygodach z książką. Na zakończenie odbyła się tradycyjna aukcja bibliofilska.

Z okazji jubileuszu wieloletniego działacza organizacji dr Andrzeja Skrzypczaka Stowarzyszenie Księgarzy Polskich wydało w formie druku bibliofilskiego rozprawę zatytułowaną „W pogoni za białym krukiem. Kilka uwag o aukcjach antykwarycznych”. Druk został wytłoczony w 99 numerowanych egzemplarzach według opracowania typograficznego wybitnego grafika Andrzeja Tomaszewskiego w Zespole Szkół Poligraficzno-Księgarskich w Krakowie. Przypomnijmy, że Andrzej Skrzypczak jest wieloletnim działaczem SKP, był przewodniczącym Komisji Rzeczoznawców Księgarskich i Antykwarycznych, założycielem i pierwszym redaktorem „Wiadomości Księgarskich”.

Szanownym jubilatom życzenia powodzenia w wynajdywaniu i gromadzeniu „białych kruków”.