Pod obcym niebem – promocja tomu wierszy Kazimiery Iłłakowiczówny w Klubie Księgarza, 10 czerwca

Kazimiera Iłłakowiczówna 

Pod obcym niebem. 33 wczesne utwory

Wybrał i opracował Jan Zieliński

OW Volumen, 2019, format 205 x 205, opr. twarda, s. 108,
cena det. 45,00 zł. ISBN 978-83-64708-65-7

Pieczołowicie wydany i bogato ilustrowany (fotografiami autorki i podobiznami czystopisu jednego z wierszy) tomik składa się z dwóch części. W pierwszej zamieszczono 33 wczesne utwory cenionej przez wielu znawców i zwykłych czytelników poetki Kazimiery Iłłakowiczówny, w tym prozę poetycką i wiersze z bloku, który ukazał się w roku 1908 w studenckiej jednodniówce Pod obcym niebem, wydanej w Karlsruhe. Niektóre z nich nie były nigdy przedrukowywane.

W drugiej części, zatytułowanej Zapoznany debiut Kazimiery Iłłakowiczówny, historyk literatury, profesor UKSW Jan Zieliński opowiada o swej przygodzie, jaką było poszukiwanie jednodniówki z wczesnymi wierszami Iłłakowiczówny, naświetla okoliczności powstania tej publikacji i pokazuje jej miejsce w dorobku poetki, wskazując zarazem na powinowactwa z malarstwem przełomu wieków (na okładce wykorzystano fragment Pejzażu z Tobiaszem Jacka Malczewskiego).