Pamięci Wojciecha Siemiona

Związek Literatów Polskich i Klub Księgarza zapraszają na Zaduszki Poetyckie poświęcone Wojciechowi Siemionowi. Spotkanie będzie prowadzić Marek Wawrzkiewicz, prezes Związku Literatów Polskich. Wiersze dedykowane Wojciechowi Siemionowi przeczyta Andrzej Ferenc, a oprawę muzyczną wieczoru zapewni Jolanta Mórawska.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 5 listopada o godz. 17. w Klubie Księgarza w Warszawie przy Rynku Starego Miasta 22/24.

Wojciech Siemion (1928- 2010) był aktorem teatralnym i filmowym. Pracował w Teatrze Polskim w Szczecinie, Teatrze Ateneum, Teatrze Młodej Warszawy, Teatrze Komedia, Teatrze Narodowym, Teatrze Powszechnym i Teatrze Ludowym w Warszawie, a także w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Był aktorem Studenckiego Teatru Satyryków, później kabaretu „Pod Egidą”. Zakładał i pełnił funkcję dyrektora Starej Prochoffni (od 1972).

Prowadził spotkania dla czytelników „Lekcja czytania”, podczas których przedstawiał własne interpretacje utworów Adama Mickiewicza, Cypriana Kamila Norwida, Mirona Białoszewskiego i Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Wykładał w Wyższej Szkole Komunikowania i Mediów Społecznych w Warszawie na Wydziale Aktorstwa, prowadził także prywatne muzeum we wsi Petrykozy.

W 1983 roku został członkiem Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, był posłem na Sejm PRL IX kadencji. Od 1998 do 2002 roku i ponownie od 2007 roku zasiadał w sejmiku mazowieckim, reprezentując Polskie Stronnictwo Ludowe.

Działalność Klubu Księgarza wspiera Fundusz Popierania Twórczości przy Stowarzyszeniu Autorów ZAIKS. (fran)