Nowe „Wiadomości Księgarskie”

Ukazał się 3 (72) numer “Wiadomości Księgarskich”

Najważniejszą część wrześniowego wydania kwartalnika stanowi postać zmarłej w lipcu 2012 roku Haliny Pfeiffer-Milerowej, w młodości członka Związku Księgarzy Polskich a potem, do końca życia członka i działaczki Stowarzyszenia Księgarzy Polskich. O Pani Halinie piszą dwie kobiety: Halina Machocka-Piekałkiewicz i Anna Pietruczak. Z pierwszą łączyła Zmarłą trwająca ponad 70 lat znajomość, praca zawodowa i przyjaźń, druga,zastępca red. naczelnego redakcji “Wiadomości Księgarskich” znała Panią Halinę w ostatnich latach jej życia. To zestawienie dwóch wzruszających wspomnień. Czytelnik znajdzie także fragment książki Haliny Pfeiffer-Milerowej “Jak zostałam księgarzem” zatytułowany “Szkoła księgarska”, nawiązujący do kształcenia w czasie okupacji niemieckiej po 1939 roku.  

Pozostałe tematy kwartalnika to obszerne zapowiedzi programu XVI Targów Książki w Krakowie (25-28 października 2012) oraz stałe rubryki: obszerna kronika aktualnych wydarzeń branżowych i kalendarium rocznic literackich. Paweł Podniesiński podsumowuje pierwsze półrocze 2012 roku księgarskiego rynku aukcyjnego. W numerze znajduje się sylwetka Anny Andrejczuk, członka Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgarzy Polskich, a zawodowo osoby aktywnej w sferze kształtowania nowoczesnego oblicza zawodu księgarza i przedsiębiorstwa księgarskiego na przykładzie Domu Ksiązki w Białymstoku.