Medale i wyróżnienia dla ludzi książki

Lista odznaczonych i wyróżnionych osób z okazji obchodów Stulecia organizacji księgarskich w Polsce 1908-2008.

Medale „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymali:
Stowarzyszenie Księgarzy Polskich – złoty medal
1. Filip Trzaska (księgarz, wydawca) – złoty medal
2. Michał Hilchen (antykwariusz) – srebrny medal
3. Waldemar Janaszkiewicz (księgarz) – srebrny medal
4. Bogdan Klukowski – (publicysta) – srebrny medal

Uroczyste wręczenie nastąpiło 19 września 2008 r.podczas otwarcia I Warszawskiego Salonu Książki w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.

Odznaki honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymali:

1. Anna Andrejczuk – księgarz
2. Łukasz Gołębiewski – dziennikarz
3. Krzysztof Kaleta – księgarz
4. Janusz Korol –księgarz
5. Halina Pfeiffer-Millerowa – księgarz
6. Jan Rodzeń – Klub Księgarza
7. Andrzej Skrzypczak – nauczyciel akademicki UW
8. Witold Załuska – księgarz

Uroczyste wręczenie nastąpiło podczas konferencji Stulecie organizacji księgarskich w Polsce 1908-2008, 21 września 2008 r., w Domu Dziennikarza w Warszawie.

9. Leszek Gowin – księgarz
10. Anna Włodarczyk – księgarz
11. Beata Żurakowska-Wilewska – nauczyciel, księgarz

Uroczyste wręczenie nastąpiło 23 października 2008 r. podczas otwarcia 12. Targów Książki w Krakowie.

Wyróżnienia „Zasłużony dla Warszawy” Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy, Ewa Malinowska-Grupińska przyznała następującym organizacjom i osobom:

organizacje
– Stowarzyszenie Księgarzy Polskich
– Towarzystwo Bibliofilów Polskich w Warszawie
1. Piotr Dobrołęcki – dziennikarz, księgarz
2. Waldemar Janaszkiewicz – księgarz
3. Bogdan Klukowski – publicysta
4. Kazimierz Mrowczyk – księgarz
5. Alicja Mystkowska-Leszczyńska – księgarz
6. Roman Nowoszewski – bibliofil
7. Andrzej Skrzypczak – nauczyciel akademicki UW
8. Andrzej Tomaszewski – typograf
9. Filip Trzaska– księgarz, wydawca
10. Halina Tymoszczuk– księgarz
11. Eligiusz Wójcikowski – księgarz

Uroczyste wręczenie nastąpiło podczas konferencji Stulecie organizacji księgarskich w Polsce 1908-2008, 21 września 2008 r., w Domu Dziennikarza w Warszawie.