Marek Ławrynowicz – Warszawska Premiera Literacka, 22 listopada

Miasto Stołeczne Warszawa
Fundacja Kultury Polskiej
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza
Staromiejski Dom Kultury
Okręg Warszawski Stowarzyszenia Księgarzy Polskich

zapraszają na

uroczysty wieczór z okazji przyznania nagrody
Warszawskiej Premiery Literackiej

Markowi Ławrynowiczowi

za książkę października 2016 roku

Mundur

Nagrodę Autorowi oraz dyplom honorowy Wydawnictwu Zysk i S-ka

wręczy przewodniczący Jury
ADAM POMORSKI

Laudację wygłosi
IWONA SMOLKA

Fragmenty książki odczyta
AUTOR

Wtorek 22 listopada 2016 roku godz.17.00
Klub Księgarza w Warszawie, Rynek Starego Miasta 22/24

Jury Nagrody Warszawskiej Premiery Literackiej obraduje w składzie: Adam Pomorski (przewodniczący), Czesław Apiecionek, Jarosław Klejnocki, Sebastian Lenart, Wanda Monastyrska, Anna Nasiłowska, Jan Rodzeń (sekretarz), Iwona Smolka , Jacek Wakar

***

Działalność Klubu Księgarza wspiera Fundusz Popierania Twórczości przy Stowarzyszeniu Autorów ZAiKS